Block title
Block content

Lemeat'ta, Fâtiha’nın âhirinde işaret olunan üç yolun beyanında, üç yol zahiren anlaşılıyor. Fakat birinci ve ikinci yolların izahları biraz karışık gibi. İkisi arasındaki sınırı netleştirir misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Birinci yol, felsefe yolundan gidenler: Genellikle aklı esas alıp kafa feneri ile iktifa edip, vahyi esas almadıklarından dolayı; olay ve hadisatın içerisinde çoğu boğulmuş, inanç ve itikadını kaybetmişlerdir.

İkinci yol ise, felsefe ekolünün Kur'an’la barışık ve vahyin sayesi altında gidenlerdir; Bunlar ehl-i hikmet olup, çoğunlukla kurtulmuşlar, insanlığa ve fikre faydalı olmuşlardır.

İnâyete mazhar olan Üstad Hazretleri; onların yolu olan felsefe ve akıl tarikinde de, Kur'an’ın feyzi ve vahyin ışığı altında gitmiş, o yolun fayda ve mahsurlarını görmüş ve salimen fikri seyahatini tamamlamış ve dönmüştür.

Üstad Hazretleri bu seyir esnasında, o yolda giden binlerce felsefe ehlinin fikir, düşünce ve telakkilerini de yakından takip ve müşahede imkânı bulmuştur. Kendi ifadesiyle, bu yoldan gidenlerden bazılarının kurtulduğunu, bazılarının da, fikren dalalete düşüp, şirke girip ve battığını ifade etmektedir.

İlgili kısmı okumak için tıklayınız:

Fâtiha’nın âhirinde işaret olunan üç yolun beyanı.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...