Lemeat'ta geçen: "Bütün enva-i şirki reddeder, hem de yedi enva-i tevhidi eder isbat; üçü menfi, üçü müsbet..." cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"O Kur'ân-ı Azîmüşşan nasıl bir bahr-i tevhiddir. Bir tek katre, misal için bir tek Sûre-i İhlâs; fakat kısa bir tek remzi, nihayetsiz rumuzundan..."

"Bütün envâ-ı şirki reddeder, hem de yedi envâ-ı tevhidi eder ispat; üçü menfi, üçü müsbet, şu altı cümlede birden:.."(1)

Kur’an şirkin bütün çeşitlerini, sure ve ayetleri ile reddeder. İhlas suresi bunun en güzel örneğidir. İhlas suresi nasıl şirkin bütün türlerini reddediyor ise, muhalifi olan tevhidin de yedi türünü gösterip ispat ediyor. Bunu altı cümle ile yapıyor. Bu cümlelerin üç tanesi müspet, üç tanesi menfidir.

Menfi ifadesi şirkin imkansızlığını gösterdiği için, onun muhalifi olan tevhidin sabit olması açısından önemlidir. Mesela "Allah doğmamış ve doğrulmamıştır." cümlesi menfi bir cümle iken, "O Ehad, Sameddir." cümlesi müspet cümlelerdir.

Doğmamış ve doğrulmamış denildiğinde, onun mahlukattan münezzeh olduğu neticesi hasıl olur ki, bu müspet bir cümle ve önermedir. Konunun devamında altı cümlenin şerh ve açılımını Üstad Hazretleri bizzat kendisi izah ediyor. Hakikaten İhlas suresi boyut olarak küçük gibi duruyor, ama içerik olarak okyanus gibi geniş ve külli bir suredir. Üstad Hazretleri bu manayı şu şekilde ifade ediyor:

"Demek şu Sûre-i İhlâsta, kendi miktar-ı kametinde müselsel, hem mürettep otuz sûre münderiç; bu bunlara sehergâh. Lâ ya'lemu'l-gaybe illâllah."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Lemeât

(2) bk. a.g.e.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...