"Letafet" ve "nuraniyet" kavramlarını açar mısınız, farkları var ise izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Nuraniyet", ruhun cisim ve maddenin kesafetinden, kayıtlarından ve sınırlarından sıyrılması, arınması ve özgürleşmesi anlamına geliyor.

Mesela, insanın cesedi kesiftir ve kesif kayıt ve kuralları vardır; yemek, içmek, tuvalet, uyumak, cinsellik gibi...

Ruh ise nuranidi, kesif kayıtlardan azade ve özgürdür. Ruh bedenden ayrıldığı zaman, cesede ait ihtiyaç ve kayıtlardan kurtulur. Yani ruhun yeme, içme, tuvalet ve uyku gibi maddi ve bedeni gereksinimleri bulunmaz.

İnsan ne kadar nefis terbiyesi yapar, bedenin ihtiyaçlarından arınırsa, o nispette melekleşir ve nuranileşir.

Melekler nuraniyeti, hayvanlar ise kesafet ve maddiyatı temsil eder. İnsan cesedi ile hayvan, ruhu ile de melek özelliğini taşır.

İnsanda ceset güçlendikçe ruh, yani nuraniyet zayıflar, ruh güçlendikçe de ceset yani kesafet zayıflar. İkisi zıt kutuplardır, birbirinin aleyhine gelişip kuvvetlenirler. İman, ibadet, güzel ahlak, riyazet, zarafet ruhu güçlendirip nuraniyet kazandırırken, küfür, fısk, suiahlak, kabalık da ruhu öldürür ve nuraniyeti yok eder.

Tembih: Ceset ve cesede ait özellikler ruhun emrinde ve gölgesinde kalırsa, Allah’ın isim ve sıfatlarını iyi anlama iyi kavrama noktasında önemli bir mikyas, geniş bir mizan, derin bir mirsattır. Tersi bir durumda da insanı firavunluğa götürür.

Letafet de benzer bir anlamda, cisimden alâkayı kesip bir çeşit nurâniyet kazanmak anlamına geliyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...