Block title
Block content

LEVH-İ MAHFUZ

 
Küçük bir âlem olan insanın hafızası, büyük âlemdeki levh-i mahfuza işaret eder. Keza ağaçların meyveleri, meyvelerin çekirdekleri, tohumları, hayvanların nutfe ve yumurtaları Levh-i Mahfuza birer işarettirler..

Cenab-ı Hak, herşeyin “kitab”ta yazılı olduğunu haber verir. (En’am, 38, 59; Kaf, 4; Ra’d, 39; Zuhruf, 4)

Müfessirlerin beyanına göre, ilgili ayetlerdeki kitabtan murat levh-i Mahfuzdur. Levh-i Mahfuz'un da aslı, Allah'ın ilmidir.

Demek Levh-i Mahfuz her türlü değişiklik ve bozulmalardan muhafaza edilmiş levha anlamındadır. Olmuş ve olacak bütün varlık ve olayların bütün ayrıntılarıyla yazılı bulunduğu kader levhası.

Ayrıca Levh-i Mahfuz, olmuş ve olacak şeylerin, olayların yazılı olduğu kader levhasıdır.

Levh-i Mahfuz'un hakikatını bir derece anlamak için, onun tereşşuhatı hükmünde olan nümuneleri nazara alınmalıdır.

Meselâ: “Nasıl küçük küçük cüzdanlar, büyük bir kütüğün vücudunu ihsas eder ve küçük küçük senedler, bir defter-i kebirin bulunduğunu iş'ar eder ve küçük kesretli tereşşuhatlar, büyük bir su menbaını işmam eder. Aynen öyle de: Küçük küçük cüzdanlar hükmünde; hem birer küçük levh-i mahfuz manasında; hem büyük levh-i mahfuzu yazan kalemden tereşşuh eden küçük küçük noktalar suretinde olan benî beşerin kuvve-i hâfızaları, ağaçların meyveleri, meyvelerin çekirdekleri, tohumları; elbette bir hâfıza-i kübrayı, bir defter-i ekberi, bir levh-i mahfuz-u azamı ihsas eder, iş'ar eder ve isbat eder, belki keskin akıllara gösterir.” (Sözler.53)

Paylaş
Yükleniyor...