Limondaki asit mermeri deliyor. Tabiat Risalesi'nde ise sebeplerin müessir olmadığı izah ediliyor. Fakat bu işi yapan asit, yani sebep değil mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Asit çok adi ve basit bir sebep iken, asidin taşı delip geçmesi ise çok büyük bir sonuç ve hadisedir." Bu adi sebebin yani asidin ardında kudret çok parlak bir şekilde tezahür ediyor. Asıl işi yapan asit değil, asidin arkasında cereyan eden İlahi kudrettir."

Mesela, kara yolunda bir trafik polisi küçük bir el işareti ile koca kamyonu durduruyor. Aynı polis elbisesini çıkarıp aynı hareketi yapsa, değil kamyonu bir bisikleti dahi durduramaz. Demek o kamyonu durduran polisin kendi şahsi gücü ve kuvveti değil, onun resmi elbisesi arkasında duran devletin kuvvetidir.

Aynı şekilde arı, incir çekirdeği ve ipek böceği gibi güçsüz ve zavallı mahluklar, o harika işler olan bal, incir ağacı ve ipek gibi nimetleri kendi şahsi kuvvet ve ilimleri ile değil, Allah’ın sonsuz ilim ve kudretine dayanarak yapıyorlar.

Arı ile bal arasında orantısız bir fark vardır. Bal mükemmel ve harika bir nimet iken, arı gayet şuursuz ve zavallı bir hayvandır. Balı arıdan bilmek ile bir şahsın kendi gücü ile milyonlarca İstanbul ahalisini dövebileceğini ve güç yetirebileceğini söylemek aynı eşitlikte bir safsatadır.

Asit ile taşın delinmesi arasında da asimetrik bir oran bulunuyor. Burada asit trafik polisi, taşın delinmesi ise kamyonun durdurulması oluyor. Trafik polisine odaklanan birisi diyor ki, "Kamyonu durduran polisin el işaretidir."; polisin arkasındaki devlet gücüne odaklanan birisi de diyor ki "Kamyonu durduran el işareti değil devletin gücüdür; ama polis kural olarak el işareti de yapmak durumundadır. Çünkü trafik kuralları böyle iktiza ediyor..."

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...