"Lisan", "beyan", "kelam" ve "huruf" kavramları arasındaki farkları açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Lisan: Dil demek olup, Allah her kavme uygun bir dil bahşetmiştir. Türkçe, Arapça, İngilizce, Kürtçe, gibi...

Beyan: Belâgat ilminin hakikat, mecaz, kinâye, teşbih, istiâre gibi bahislerini öğreten kısmıdır. Yani beyan dil değil dil içindeki bir takım edebi sanatların yaratılmasını ifade ediyor.

Kelam: Söz demektir ki dilin en temel ve anlamlı parçacığıdır. Yani bir manayı ifade eden, bir maksadı anlatan en temel ifade, en küçük manalı söz demektir.

Huruf: Harfler demek olup, dilin en temel ve en gerekli bir cüzü bir parçasıdır. Harfler tek başına mana ifade etmeme noktasından kelamdan ayrılırlar.

Harfler olmadan kelam, kelam olmadan beyan, beyan olmadan da dil olmaz. Bunlar birbirini tamamlayan aşama ve araçlar gibidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...