Lise talebelerinin başında müdebbirlik yapan biri olarak; öğrencileri önce sabah namazına kaldırma, sonra okula yollama gibi şeyler bana angarya gibi geliyor. Önerileriniz neler olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Savlı Hasan Çavuş (Hasan Kurt) anlatıyor. Üstad bize derdi ki:

“Kardeşlerim, size kibrit çöpü kadar bir hizmet düşerse sakın küçük görmeyin. En büyük hizmet olarak kabul edin, ihmal etmeyin. Sizin şimdiki hizmetleriniz Levh-i Mahfuzda yazılıyor. Onu Allah’ın huzuruna vardıktan sonra göreceksiniz.” (1)

Bir talebenin ahir zaman tehlikelerine karşı muhafazası için medresede onun ihtiyaçlarının giderilmesi, ebedi hayatının kurtulması için, onun bazı ters davranışlarına sabredilmesi, ibadete sürekli teşvik edilmesi küçümsenecek bir hizmet değildir. Alakadar olduğunuz talebelerden biri belki ileride aklıselim sahibi olarak hizmete katılacak, belki vakıf kalacak, belki maddi olarak hizmete ileride büyük menfaat sağlayacak, belki çok büyük hizmetlere imza atarak size sadaka-yı cariye cihetinden sevap kazandıracaktır. Bu sebeple sabır, tahammül ve mülayemetle onlara yaklaşmalısınız.

“Bu dünya dârü’l-hikmettir, dârü’l-hizmettir; dârü’l-ücret ve mükâfat değil. Buradaki a’mal ve hizmetlerin ücretleri berzahta ve âhirettedir. Buradaki a’mal, berzahta ve âhirette meyve verir.” (2)

Sonuç odaklı hizmet insanı meyus edebilir. Bizler netice ile mükellef değiliz. Lise dönemi tohum ekme dönemidir; hemen sümbül vermeyebilir. Bambu ağaçlarının meşhur meselesini okumuşsunuzdur. Burada tekrar etmekte fayda var:

Çin’de çok yaygın yetiştirilen bambu ağacının tohumu ekilir, toprağı gübrelenir, sulanır. Fakat ardı ardına beş yıl geçmesine rağmen bu tohum filizlenip toprak üstüne çıkmaz. Bambu yetiştiricileri sabırla su ve gübre vermeye devam ederler. Beşinci yılın sonunda bambu tohumları yeşermeye başlar ve altı hafta gibi kısa bir sürede 27 metre uzunluğa yükselir. Şimdi gelelim sorumuza:

“Bu bambu ağacı altı haftada mı yoksa beş yıl + altı haftada mı bu uzunluğa ulaşmıştır?”

İşte bizim talebelere yaklaşımımız hep Çinlilerin toprak altındaki bambu tohumlarına yaklaşımı gibi olmalıdır.

Önce kendimiz örnek olarak işe başlamamız gerekir. Her şeyi zamanında yapan, namazları zamanında kılan, hiçbir yere geç kalmayan ciddiyet sahibi bir ağabeyin yanında kalanlar da muhakkak onun boyasına boyanacaklardır.

Sırf lillah için yapılan bu talebe hizmetinde, talebelere Risaleden ders okumak kadar, onları hayata hazırlamak ve istidatlarına muvafık olarak onlara davranmak da çok mühimdir. Sabah uyanmakta güçlük çekenlere, bu konuda lakayt davrananlara cezai yaptırımlar uygulamak, geç kalmamaları ve sorumluluklarını öğrenmeleri için uygun bir yöntem olabilir. Bu ceza "para cezası", "nöbetçilik", "medrese temizliği" gibi bir yaptırım olabileceği gibi, "izin kısıtlaması" da olabilir.

Dipnotlar:

(1) bk. Ömer Özcan, Ağabeyler Anlatıyor, s. 119.

(2) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Dokuzuncu Kısım.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...