"Lozan’ın İçyüzü" makalesindeki bilgilerin Risalelere girmesinin izahı nedir? Lahikalar Üstad zamanında kitap haline getirilmiyor? Makalenin doğruluğu hususunda tereddüt olabilir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Aşağıdaki bu noktalar nazara alınırsa, mesele çözülür kanaatindeyiz:

1. O zamanlarda dergi veya gazetelerde neşredilen bazı yazılar Üstadımız tarafından Risale-i Nur’a dahil edilmişlerdir. Yani sadece bu yazıya has değil. Misal verecek olursak: Şualar’daki "Bediüzzaman’ın akıllara hayret veren seciyesi." başlıklı yazı. Tarihçe-i Hayat’da "Tahliller" bölümündeki yazılar. Pakistan’da ve Irak’ta çıkan bazı gazetelerin yazıları. Nur Çeşmesi ve İşaratü'l-İ’caz’ın sonuna ilave edilen "Ecnebî Filozofların Kur’ân’ı Tasdiklerine Dair Şehadetleri". İkinci Emirdağ’da bu yazı, İsa Abdülkadir’in makaleleri, Adnan Menderes’in Konya nutku gibi...

2. Burada ikinci mühim husus da şudur: Risalelerin aslı Hatt-ı Kur’an yazıyla olduğu için, Risalelerde veya Lahikalarda olan her şeyi Üstadımız Latin harfleriyle olan kitaplara koydurtmamıştır. Onun için her kitabın neşredilecek ve neşredilmeyecek kısımlarını işaretleyip Latin harfiyle basılacak kitabı belirlemiştir.

3. Latin harfleriyle matbaada dizdirilen her kitap, basılmadan evvel mutlaka Üstadımıza gönderilmiş ve Üstadımız talebelerine okutup dinledikten sonra tashih ve tasvibi üzere basılmıştır.

4. "Lozan’ın içyüzü” başlıklı bu yazı Üstadımız tarafından Lahika Risalesi’ne dahil edilmiş ve talebeleri tarafından el yazısıyla (hatt-ı Kur’an olarak) yazılmıştır. Bu el yazısı defter Üstadımız tarafından Latin harfi Emirdağ Lahikası’nın neşri için hazırlanırken Üstadımız bu kısmı Latin harfiyle neşredilecek şekilde işaretlemiştir. Yeniyazıyla neşredilecek kısımların başında parantez açıyor, sonunda kapatıyor. Sayfa kenarında kelebek şeklindeki he harfleri, ehemmiyet derecesini gösteriyor. Burada 4 tane var. Birden yediye kadar olabiliyor. Bazısında da hiç yok. Bu kısmın görüntüsünü sunalım:

“Lahikalar Üstadımız zamanında kitap haline getirilmiyor” denmesinin hakikatı şudur:

Lahikalar hariç Külliyatın diğer kitapları Üstadımızın sağlığında neşredilebilmiş. Fakat Lahikaların baskısı Üstadımızın vefatından sonra yapılabilmiştir. Çalışanlar, matbaa işinde tecrübesiz birkaç üniversite talebesi ve maddi imkânlar az iken o 4 senede Lahikalar haricindeki 10 büyük kitabın Latin harfleriyle ilk defa neşri bizce bir harikadır.

Hülasa edersek:

“Lozan’ın içyüzü” diğer bazı makaleler gibi Üstadımız tarafından Lahika’ya dahil edilmiş ve el yazısıyla yazılmış.

Latin harfli Emirdağ Lahikası Üstadımız tarafından hazırlanırken neşir işareti konulmuş.

Yine Emirdağ Lahikası’nda “Lozan’ın içyüzü” makalesiyle alakadar Üstadımızın “Mahkeme-i Kübraya bir şekva ve müdafaatın bir haşiyesidir” başlıklı başka bir yazısı da bu makaleyi teyiden hem Lahika’ya alınmış hem de Latin harfleriyle neşri için Üstadımız tarafından işaretlenmiştir.

Bu makalenin içeriğinin doğruluğu ve yanlışlığı hususunda Üstadımızın en ufak bir tereddüdü yokmuş ki, Lahikaya almıştır. Her ne kadar ispatı yapılamazsa da bu hadiselerin aktörü olan kişilerin, bütün faaliyetleri bu içeriği en bariz bir şekilde teyit ediyor.

En son olarak:

1960’tan en son hizmetkâr olan Hüsnü BAYRAMOĞLU Ağabey'in vefat yılı olan 2021’e kadar da ağabeylerin sahabeti ve nezareti altında neşredilegelmiştir.

Daha başka delile ihtiyaç olmadığı kanaatindeyiz...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

talhasozer

Detaylı cevabınız için teşekkür ederim. Allah razı olsun.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...