الر ٭ كِتَابٌ اُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ Üstad Hazretleri On Dördüncü Söz’e yukarıdaki ayetle başlamıştır. Ayetin kısaca bir izahını yapar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Önce söz konusu ayet-i kerimenin mealini verelim, daha sonra tefsir kitaplarında geçen özlü bir açıklamayı takdim edelim:

الر ٭ كِتَابٌ اُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ

“Elif lâm râ. Bu öyle bir kitaptır ki, her işi hikmetle yapan ve her şeyden hakkıyla haberdar olan Allah tarafından âyetleri sağlam şekilde tanzim edilmiş, sonra tafsilâtıyla açıklanmıştır.” (Hûd, 11/1)

“Kur’an ayetleri sağlam şekilde tanzim edilmiştir. Bu sağlamlık hem lafız, hem de mana itibariyledir. Ona ne yanlışlık, ne eksiklik, ne de çelişki arız olmaz. Yine bu sağlamlık, onun hükmünün devamlı oluşunu, kendinden sonra, onu neshedecek bir İlâhî kitap gelmeyeceğini de ifade eder.

Fussilet, yani fasledildi kelimesi için “tafsilen açıklandı, mücmel bırakılmadı” manası verildiği gibi, “fasıl fasıl çok konulara yer verdi” şeklinde de mana verilmiştir. Bu ikinci manaya göre, onda iman, ibadet, peygamber kıssaları, helal ve haramlar gibi bir çok mevzu harika bir nizam ile yer almıştır.

Bu tafsilin Hakîm ve Habîr olan yani, hikmetiyle her şeyi yerli yerinde yapan ve ilmiyle her şeyden haberdar olan Allah tarafından yapıldığı haber verilmiştir. Allah bütün âlemleri hikmetli yarattığı gibi, Onun bütün emir ve yasakları da hikmetlidir. Habîr ismiyle, kâinatın yaratılış safhalarından, insanın ana rahmindeki geçirdiği devrelerden, insanlık tarihinde yaşanan olaylara, peygamberlerin başına gelen hadiselere kadar her şeyden haberdardır. Nitekim bu sûrede peygamber kıssalarına oldukça yer verilmiştir. Bunun Habîr ismiyle yakın ilgisi vardır.”

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...