"Lümme-i şeytaniye" kalpte olduğu ifade edilen bu kavram hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Lümme-i şeytaniye, “şeytana âid karakol, kalb sarayının düşmanın gizlenme mahalli, şeytanın fısıltı merkezi” gibi manalara gelir.

Meselâ, nasıl ki insanda kuvve-i hafızanın vücudu, âlemde Levh-i Mahfuzun vücuduna kat’î delildir; öyle de, insanda kalbin bir köşesinde lümme-i şeytaniye denilen bir âlet-i vesvese ve kuvve-i vâhimenin telkinatıyla konuşan bir şeytanî lisan ve ifsad edilen kuvve-i vâhime, küçük bir şeytan hükmüne geçtiğini ve sahiblerinin ihtiyarına zıd ve arzusuna muhalif hareket ettiklerini hissen ve hadsen herkes nefsinde görmesi, âlemde büyük şeytanların vücuduna kat'î bir delildir.”(1)

Peygamber Efendimizin (asv) ifadesiyle,

“İnsan kalbinde iki lümme (merkez) vardır. Bunlardan biri melek ilhamı, diğeri ise şeytan vesvesesi içindir.”

Şeytan kendine ait olan kısmı bir karakol olarak kullanır. Şeytan, Hz. Adem (as)'e secde etmemesi dolayısıyla cennetten kovulunca, Allah’tan kendisine mahşere kadar ömür verilmesini istedi.

"İsteği yerine gelince şöyle dedi: Ey Rabbim! Andolsun ki, beni azdırmana karşılık ben de yeryüzünde onlara günahları süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım! Ancak onlardan ihlasa erdirilmiş kulların müstesna...” (Hicr, 15/39-40)

Nefis ve şeytan, insanın manevi ilerleyişinde en mühim iki engeldir. Nefis içeriden, şeytan dışarıdan dünya ve ahiretimizi perişan etmek için durmadan çalışırlar.

Nefsin mahiyetinde gurur- kibir-menfaatçilik gibi pek çok zararlı özellikler vardır. Şeytan, işletilmeye uygun bu madenleri iyi bilir. "Halatlar ince yerlerinden kopar, kaleler zayıf yerlerinden fethedilir." Onun gibi şeytan vücud ülkesinde hakimiyeti ele geçirmek için nefsin zaaflarından istifade eder. Kur’an-ı Kerim şu ayeti ile nefsin bazı zaaflarına dikkat çeker:

Nefsanî arzulara, (özellikle) kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere karşı düşkünlük insanlara çekici kılındı. Bunlar, dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer, Allah'ın katındadır.” (Al-i İmran, 3/14)

Yani insan fıtratı itibariyle bunlara son derece düşkündür. Hayatı bunları elde etmek için mücadele ile geçer. İnsanların en çetin imtihanları da bunlarla olur.

Üstteki ayette nazara verilen zaaflardan başka, nefsin tembellik, midesine düşkünlük, övülmekten hoşlanmak, başkalarına karşı kibirlenmek, lüzumsuz öfkelenmek, kör hislere sahip olmak, tiryakilik, gaflet, cehalet, heva, heves, peşin lezzetlere müptela olmak gibi daha nice zaafları vardır. Bu zaaflar, birer maden gibi şeytan tarafından işletilir.

(1) bk. Lem'alar, On Üçüncü Lem'a, Onuncu İşaret.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...