Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] .Bediüzzaman Hazretlerinin Her Soruya Cevap Vermesi Hakkındaki İtiraz Ve Cevaplar...
[2] .Bediüzzaman Hazretleri'nin ilminin "Ledünni" olduğu konusuna gelen itiraz ve iddialara cevaplar...
[3] .Üstad eserlerinde Kürtlerden çok bahseder, bazıları bunu Kürtçülük olarak algılıyor; ne dersiniz?
[4] .Bediüzzaman'ın, Kürdistan'ın kurulması gerektiğini söylediğini yazanlara, nasıl cevap verebiliriz?
[5] .Bediüzzaman Said Nursi'nin "Özgür bir Kürdistan tohumu ekiyorum. Onu geliştirip büyütün." dediğine dair iftiralara nasıl cevap verebiliriz?
[6] .Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin, her soruya cevap vermesi... Bir insanın sorulan her suale cevap vermesi, bütün ilimleri bilmesi mümkün müdür?
[7] .Üstad'ın bazı hadisleri kullanırken "Eğer hadisse" sözünü kullandığını, bunun da hadis ilmini çok iyi bilmediğini kabul ettiğini söyleyenler var. Üstad böyle bir ifade kullanmış mıdır, kullanmışsa açıklar mısınız?
[8] .Bediüzzaman Said Nursi, Birinci Millet Meclisi’nde konuşma yaptı mı? Mustafa Kemal’le görüştü mü?
[9] .Üstad Bediüzzaman Said Nursî “Bana yazdırıldı” derken peygamberlik mi iddia eder?
[10] .Tarihçe-i Hayat isimli eserde Üstad'ın boydan boya fotoğrafları vardır. Bu fotoğraflar dini açıdan sakıncalı değil midir? Bunun bir açıklaması var mıdır?
[11] .Said Nursi Hazretleri hep manevi cihattan bahsetmiş, hiç maddi cihattan bahsetmemiş diyenlere karşı nasıl cevap vermek gerekir?
[12] .Said-i Nursi’nin “yazmayı” bilmediğini ve bunu yıllar sonra itiraf ettiğini iddia edenler var. O’na ait olan: "burada, yalnız, kimsesiz, garip, yarım ümmi…" cümlesini de delil getirmektedirler. Ne dersiniz?
[13] .Gerçekte olmadığı halde, Necmeddin Şahiner Bediüzzamana matematik, Şerif Mardin ise cebir kitabı yazdırdığını iddia edenlere ne dersiniz?
[14] .Şükrü Hanioğlu, Said-i Nursi'nin, Prens Sebahattin'in "adem-i merkeziyetçilik", yani federasyonculuk düşüncesine yakın olmasını, onun ayrılıkçı Kürtçülerle birlikte Kürt ulusçuluğunu desteklediğinin gizli kanıtlarından biri olarak gösterdiği söylentilerine bakış açımız ne olmalıdır?
[15] .Said-i Nursi'nin 31 Mart Mürteci İsyanının fitilini ateşleyen Derviş Vahdeti'nin Volkan Gazetesinde ve Kürdistan dergisinde yazılar yazmasını nasıl değerlendirmek gerekir?
[16] .Said-i Nursi 5 mart 1325(18 Mart 1909)tarihinde yazdığı yazıda, "Rehberimiz Şeriatı Garra ve kılıcımız da berahin-i katıa ve maksadımız i'la-ı kelimatullahtır(...) En evvel mürşid-i umumi olan ulema talebeyi şeriat namına ittihada(birleşme)davet ederiz..."diyerek ulema ve talebeyi şeriat adına birleşmeye çağırmıştır ki, bunun adı açık bir kışkırtmadır. Buna ne dersiniz?
[17] .Said-i Nursi, İttihad ve Terakki Hükümetinin kendisinden Van'da bir üniversite kurmasını istediğini belirtmiştir. Yani, Van'da bir üniversite kurma düşüncesi Said-i Nursi'ye değil, İttihat ve Terakki'ye aittir, şeklindeki iddiaya nasıl cevap verebilirsiniz?
[18] .Said-i Nursi 1907'lerde temeli atılan ve Almanlarca beslenen İslam Birliği amaçlı gizli istihbarat örgütü Teşkilat-ı Mahsusa'nın üyeleri arasında bulunuyordu. Buna ne diyeceksiniz?
[19] .Said-i Nursi 1.Dünya Savaşında İttihat ve Terakki tarafından verdirilen cihat fetvasının yazarlarındandır. Bunu nasıl anlayacağız?
[20] .Said Nursi'nin 1916 yılında Doğu Cephesinde yerel milislerle bölgede; Bitlis savunması sırasında Ruslarla savaştığı ve sonra da esir düştüğü bilgisinin dayanaksız olduğunu iddia edenler var. Bu iddia doğru olabilir mi?
[21] .Enver Paşa’nın Said Nursi’ye bir madalya verdiği şeklindeki rivayetler, uydurulmuş bir iddiadır, gerçek değildir diyenlere nasıl cevap verirsiniz?
[22] .Bediüzzaman Said-i Nursi'nin de savaştığı 1.Dünya Savaşında Hıristiyan olan Almanlar ile beraber Müslüman olan Osmanlıların ittifak etmesini;" Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyin."(Maide 51) ayeti delil getirilerek yanlış bulunuyor ve Said-i Nursi de bu yüzden eleştiriliyor. Buna ne dersiniz?
[23] .Said-i Nursi 'nin Teali-i İslam Cemiyeti'nin kurucuları arasında olduğu ve bu cemiyetin Kuva-yı Milliye aleyhinde yayımladığı beyannamede imzası olduğu söyleniyor. Bu doğru mudur?
[24] ."Said-i Nursi Kurtuluş Savaşı devam ederken savaşa hiçbir katkısı olmayan; bir tür diyanet reisi olan Darü'l Hikmet-il İslamiye adlı bir kurumda maaşlı bir memur olarak çalışmıştır." İddiasına ne dersiniz?
[25] .Said-i Nursi'nin 1. Dünya Savaşı sırasında İşarat'ül İcaz tefsirini yazması ve Kurtuluş Savaşı sırasında yer yer dini işlerle uğraşmasına, "Osmanlı o zamanlarda dar'ül harptı. Dar'ül Harbte dini işlerle uğraşmak caiz değildir"diyerek karşı çıkılıyor. Buna ne dersiniz?
[26] .Said-i Nursi'nin Yeşilay'ın kurucusu olduğu doğru mudur? Bu teşkilatın Kurtuluş Savaşıyla hiçbir ilgisinin olmadığı söylenmektedir. Buna ne dersiniz?
[27] .Said Nursi'nin 2 Ocak 1919'da Seyit Abdülkadir, Mustafa Paşa, Bedirhanzade Emin Ali ve diğer bazı Kürtlerle beraber İngiliz Yüksek Komiserliği siyasi memurlarından Andrew Ryan'ı ziyaret ederek "Kürtlere, sınırları saptanmış bir ülke verilmesini ve İngiliz mandası altında özerklik tanınmasını" isteyen uzunca bir muhtıraya imza attığı iddia ediliyor. Bu doğru mudur?
[28] .Said Nursi'nin 4 Ağustos 1919'da Kürdistan Teali Cemiyeti'nden bazı kimselerle İstanbul'da bulunan Amerikan İnceleme Kurulu'nu (King-Crane Komisyonu) ziyaret ederek, birtakım siyasi isteklerde bulunduğu iddia ediliyor. Bu doğru mudur?