"Maahâzâ, her iki ELLEZİNE arasında tam bir münasebet vardır. Çünkü, herbirisi birbirine zıt olan bir hakikate işarettir." cümlesinde her iki ELLEZİNE derken ikinci ELLEZİNE hangisidir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, Şems-i Kur'ân'ın tulûu ile, bazı kalbler, onun ziyasıyla tenevvür etti. Ve mü'minlerin nev'ini temyiz ve tayin eden bir hakikat-i nuraniye meydana geldi. Kezalik, o keskin ziya karşısında, mezbeleye benzeyen bazı pis kalbler de yanıp kömür oldular. Ve o kâfirlerin nev'ini ilân eden zehirli bir hakikat-i küfriye husule geldi."(1)

"İhlas ile kulluk edenler, nimetlerle dolu Cennet içindedir. Günaha dalan kâfirler ise Cehennem ateşindedir." (İnfitar Sûresi, 82:13-14.)

Bu ayette belirsiz olarak iki mukadder “Ellezine” kelimesi vardır, birisi Müminlere diğeri ise kafirlere bakıyor. Görünmeyen ikinci “Ellezine” Müminlere bakanıdır. Ayetin mealindeki iki zıtlık ve iki farklı kutup zaten açıkça görünüyor.

(1) bk İşaratü'l-İ'caz, Bakara Suresi 6. Ayet Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...