Block title
Block content

"Maddî hastalıklar için ubudiyete mani olduğu zaman iltica edebiliriz." deniyor. Sanki ibadete mani olmadığı müddetçe, hastalıklara razı olup, şifa bulmak için dua etmemek lazım olduğu gibi bir anlam çıkıyor?..

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dünyevi musibet ve sıkıntılar duanın vaktidirler. Bizim dua etmemizi ihtar eden saikler hükmündedirler. Tıpkı akşam vaktinin akşam namazına alem ve sembol olması gibi. İbadetlerin yapılmasında bu gibi alem ve semboller olmaz ise, insanlar nasıl ve ne zaman  ibadet edeceğini bilemezlerdi. Onun için dua ve ibadetlere alem ve sembol olan dünyevi sıkıntı ve belalar ya da diğer durumlar ibadete hakiki sebep olamazlar. Olur ise, ihlası kırar, zedeler ve o şey Allah için olmaz.

İnsan niyetinde daima Allah rızasını gözetmelidir. Bu niyete başka şeyler sızarsa, ibadetin ruhunu kaçırır ve bozar. Diğer dünyevi hikmet ve faydalar ise ibadete şevki ve gayreti artırmak için araç olarak kullanılabilir, niyete gerçek sebep olmamak kaydı ile.

Ben namazı bedene sıhhat versin diye kılsam, bu namaz batıl olur. Ben yağmur getirmek için yağmur duasına gitsem bu da yanlış olur, zira yağmursuzluk yağmur duasının bir vaktidir. Ama bunun neticesinde sen niyetine esas ve gerekçe yapmadığın halde,  Allah yağmuru verirse bu da bir ikramdır, şükür ister.

"Ben şu ibadetin yüzde yetmişini Allah için, kalan yüzde otuzunu da şu dünyevi faydası için yapıyorum" desem, çirkin ve esassız olur. Ama ben şu ibadeti tamamen Allah için yapıyorum, dünyevi hikmet ve sebeplerini de onun alemi ve sembolü, yani vakti olarak görüyorum desem, Allah’ın rızasına uygun hareket etmiş olurum.

Hasta iken dua etmemek ve Allah'a sığınmamak, hastalığın veriliş amacına uygun değildir. Zira hastalık dua etmemiz için veriliyor. Yani hastalık duanın vakti ve ne kadar devam edeceğini gösteren bir ibre gibidir. Öyle ise biz hastalık sürecinde daima dua edeceğiz. Allah hastalığı ne zaman uygun görüp kaldırırsa, vakit bitmiş demektir.

Burada asıl olan insanın hastalık vesilesi ile aczini anlayıp onun şifa dergahında dilenmesidir. Allah’ın hoşuna giden mana bu olduğu gibi, ibadetin özü de budur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...