Maddi ve manevi füyuzat hislerini terketmek ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad'ın bu türden beyanları, onun ruhunda hükmeden o akıl almaz şefkatten gelen harika bir fedakarlığın tezahürü olarak değerlendirilmelidir. Üstad'ın fedakârlıkla ilgili ifadelerinden şu sonucu çıkarmamız mümkündür:

“Ben bu kutsî dava için dünyanın bütün lezzetlerini, zevk ve sefalarını, makam ve mevkilerini terk ettim. Gerekirse ahiret saadetimi de terke hazırım. Siz de hiç olmazsa dünyanızdan biraz fedakârlıkta bulunun.”

Maddi ve manevi fuyuzatın terkedilmesi hususu belki de fedakârlığın son noktalarından biridir. Büyüklerin ağızlarından südur eden bazı cümleleri anlamak oldukça güç görünmektedir. Başka yerlerde fedakârlıkla alakalı olarak Bediüzzaman Hazretleri "ahiretimi feda etmeye hazırım" ifadesini de kullanmaktadır. Bu da yine tavuğunu bile feda etmekten aciz olan biz gibi insanların bu şekildeki fedakârlıkları anlaması oldukça güç görünüyor. Demek ki hamiyet duygusuunun öyle bir decesi var ki cennetini bile feda edebilecek, maddi ve manevi füyuzatını terk edebilecek hissiyatlar insanda galebe edebilmektedir.

Ahireti terk etmenin bir başka yönü de şudur:

Farz ibadetlerini yerine getiren bir müminin, iman ve Kur’an hakikatlerini başkalara da ulaştırmak için gayret göstermeyip sadece kendi şahsi kemalatı için çalışması, insanlardan uzak yaşaması ideal bir hareket değildir. İnsan başkalara faydalı olmak için şahsi kemaline vesile olacak bu gibi vesileleri gerektiğinde terk edebilmelidir.

Bu ise ahiretin, yani ahiret kazancının terk edilmesi demek olur. Elbette böyle fedakâr bir kulunu Allah, o şahsi ibadetlerinin çok ötesinde feyizlere, nurlara, bereketlere mazhar kılar.

Üstadımız, şahsi kemalat peşinde koşmamış, o bereketli ömrünün tamamını insanların imanlarının kurtuluşuna feda etmiştir.

Bu konuda, onun "hizmetkârlığı makamata tercih etmesini", şahsına yapılan hüsn-ü zanları şahs-ı maneviye çevirmesini de hatırlamamız yerinde olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...