"Madem bu karışık mevcudat dâr-ı fâniden dâr-ı bekàya akıp gidiyor. Elbette, nasıl ki hayır, lezzet, ışık, güzellik, iman gibi şeyler cennete akar; öyle de şer, elem, karanlık, çirkinlik, küfür gibi zararlı maddeler cehenneme yağar." İzahı nasıldır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dünya hayatında imtihan ve tecrübe olmasının gereği olarak iyi ile kötü, hayır ile şer, güzel ile çirkin, nur ile karanlık beraber ve iç içe bulunuyor. Elbette bu imtihan dünyası son bulup ebedi aleme insanlar yerleşeceği zaman, bu zıtlar birbirinden ayıklanıp hepsi layık olduğu yere giderler. Hayır, güzel, nur, iyilikler cennete; şer, çirkinlik, kötülük ve karanlıklar da cehenneme dökülürler.

Cennet ile cehennem sabit ve daimi iki mahzen ve depo gibidirler. Her ikisi de kendi bünyesine uygun olan şeyleri kabul ederler. Kötülük cennete, iyilik de cehenneme uğramaz. Dünya hayatındaki şer ve çirkinliklere dikkat ile bakıldığı zaman cehenneme uygun ve ona işaret ettiği anlaşılır; aynı şekilde hayır ve güzelliklerden de cennetin mahiyeti anlaşılır.

Kainatın şu çalkantılı ve kararsız halleri, bu dünyada hayır ile şerrin beraber bulunmasının sürekli olmayacağına işaret eder. Zira iki zıt daimi beraber bulunamazlar, elbette bir zaman sonra tefrik ve temyiz olunurlar.

Kainatın şu hali öldükten sonra dirilmenin hak olduğunu ve cennet ve cehennemin ebedi ve daimi iki mahzen olduğunu kati bir şekilde izah ve ispat eder.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...