"Madem en basit ve en aşağı derece-i hayat olan nebatat hayatı, bu derece kaderin nizamına tabidir. Elbette en yüksek derece-i hayat olan hayat-ı insaniye, bütün teferruatıyla kaderin mikyasıyla çizilmiştir..." Devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Elhasıl: Madem en basit ve en aşağı derece-i hayat olan nebatat hayatı, bu derece kaderin nizamına tabidir. Elbette en yüksek derece-i hayat olan hayat-ı insaniye, bütün teferruatıyla kaderin mikyasıyla çizilmiştir ve kalemiyle yazılıyor."

"Evet nasıl katreler, buluttan haber verir; reşhalar, su menbaını gösterir; senetler, cüzdanlar, bir defter-i kebirin vücuduna işaret ederler. Öyle de şu meşhudumuz olan, zihayatlardaki intizam-ı maddi olan bedihi kader ve intizam-ı manevi ve hayatı olan nazari kaderin reşhaları, katreleri, senetleri, cüzdanları hükmünde olan meyveler, nutfeler, tohumlar, çekirdekler, suretler, şekiller; bilbedahe 'Kitab-ı Mübin' denilen irade ve evamir-i tekviniyenin defterini ve 'İmam-ı Mübin' denilen ilm-i ilahinin bir divanı olan Levh-i Mahfuz'u gösterir."(1)

Üstad Hazretleri burada, en basit varlıkların bile bütün hususiyetlerini hıfz ve himaye eden bir defter bulunduğunu, onların her şeylerini tanzim eden bir plan ve bir program olduğunu; dolayısıyla kâinatın en mükemmel meyvesi olan, en harika bir mahiyette yaratılan ve en üstün varlık olan insanın da her şeyinin bütün teferruatıyla kader kalemi ile yazıldığını ispat ediyor.

Katrelerin buluttan haber vermesi, reşhaların su menbaını göstermesi, cüzdanların bir kütüğü ispat etmesi ve senetlerin de büyük bir defterin vücuduna işaret etmesi gösterir ki; kâinatta görüp müşahede ettiğimiz bütün mahlûkatın ve hususen zihayatın bütün keyfiyetlerini nizam ve intizam altına alan bir plan ve program vardır.

Bu her iki plan ve program ise; hem Kitab-ı Mübini hem de İmam-ı Mübini gösterir. Bu her iki kitap da levh-i mahfuzun içerisinde ve onu ispat eden, kaderin iki ayrı defteridir.

1) bk. Sözler, Yirmi Altıncı Söz, Üçüncü Mebhas.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Adem68474

İNTİZAMI MADDİ VE MANEVİ İCİNE NELER GİRİYOR İZAH EDERMİSİNİZ

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

İki kader tecellisi var:

“Bedihî kader ise, o çekirdeğin tâzammun ettiği ağacın, maddî keyfiyat ve vaziyetleri ve heyetleridir ki, sonra göz ile görünecek.“

Bir kayısı çekirdeğinin, kayısı ağacına hamile olması bedihi kaderdir. İşte çekirdeğin genetik planı, kaderin müşahhas bir örneği ve ispatı gibidir. Çekirdek bu yönü ile maddi bir kader hükmündedir.

Kayısı denildiğinde akla bir form bir tür bir cins gelir ve bu cinsin diğerlerinden ayrışmasına kendine özgü olmasına bir imkan verir. Kayısı üreticisi kayısının bütün maddi sürecini ve gelişimini bu bedihi kadere göre planlar ve yapar. Çekirdek türünün bütün maddi ölçülerini ve özelliklerini içinde barındıran bir yol haritası bir plan gibidir.

“Nazarî ise, o çekirdekte, ondan halkolunacak ağacın müddet-i hayatındaki geçireceği tavırlar, vaziyetler, şekiller, hareketler, tesbihatlardır ki, tarihçe-i hayat namıyla tâbir edilen vakit-bevakit değişen tavırlar, vaziyetler, şekiller, fiiller; o ağacın dalları, yaprakları gibi intizâmlı birer kaderî mikdarı vardır. “

Ağacın kaç metre alacağı, yaprak sayısı, ne kadar meyve vereceği gibi tavır ve vaziyetler çekirdeğinin içinde mündemiç olabilir nazari kaderle kastedilen de budur.

Bir çiftçi bir kayısı çekirdeğini eker bir ton mahsul alır başka bir çiftçi aynı kayısı çekirdeğini eker beş yüz kilo alır. Demek her çekirdeğin nazari kaderi aynıdır denilemez. Ama bedihi kader her çekirdekte aynıdır değişmez.

Birinin ağacı kesmesi, dışarından müdahale etmesi gibi konular çekirdeğin içinde yazılı diye düşünülemez bu gibi harici müdahaleler olsa olsa Levh-i Mahfuz'da, Allah’ın ilminde mevcut olan şeylerdir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...