"Madem en basit ve en aşağı derece-i hayat olan nebâtat hayatı bu derece kaderin nizamına tâbidir. Elbette, en yüksek derece-i hayat olan hayat-ı insaniye, bütün teferruatıyla kaderin mikyasıyla çizilmiştir ve kalemiyle yazılıyor." Devamıyla izahı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Elhasıl: Madem en basit ve en aşağı derece-i hayat olan nebatat hayatı, bu derece kaderin nizamına tâbi'dir. Elbette en yüksek derece-i hayat olan hayat-ı insaniye, bütün teferruatıyla kaderin mikyasıyla çizilmiştir ve kalemiyle yazılıyor."

"Evet nasıl katreler, buluttan haber verir; reşhalar, su menbaını gösterir; senedler, cüzdanlar, bir defter-i kebirin vücuduna işaret ederler. Öyle de: Şu meşhudumuz olan, zîhayatlardaki intizam-ı maddî olan bedihî kader ve intizam-ı manevî ve hayatı olan nazarî kaderin reşhaları, katreleri, senedleri, cüzdanları hükmünde olan meyveler, nutfeler, tohumlar, çekirdekler, suretler, şekiller; bilbedahe 'Kitab-ı Mübin' denilen irade ve evamir-i tekviniyenin defterini ve 'İmam-ı Mübin' denilen ilm-i İlahînin bir divanı olan Levh-i Mahfuz'u gösterir."(1)

Burada Üstadımız, basit varlıkların bütün özelliklerini ve güzelliklerini hıfz ve himaye eden bir defteri, yani onların hayat hikayelerini tanzim eden bir planı bir programı olduğu gibi; kainatın onun için yaratıldığı ve hayat seviyesinin en yükseğinde olan insanın, hayat hikayesinin tamamı ve bütün teferruatıyla kaderin mikyasıyla çizilerek kader kalemi ile yazılmasının hem ispatı ve hem de ehemmiyetini anlatmaktadır.

Katrelerin buluttan haber vermesi, reşhaların su menbaını göstermesi, cüzdanların bir kütüğü ispat etmesi ve senetlerin de bir defter-i kebirin vücuduna işaret etmesi gösterir ki; kainatta görüp müşahede ettiğimiz bütün mahlukatın ve mahsusen zihayatın, maddi keyfiyetlerini ve özelliklerini nizam ve intizam altına alan açık ve net kader, yani bir plan ve program olduğunu gösterdiği gibi; manevi hallerin ve hadisatın veya hayata taalluk eden meselelerin de bir kaderi, bir planı ve bir programı vardır.

Bu her iki plan ve program ise; hem Kitab-ı Mübini hem de İmam-ı Mübini gösterir. Bu her iki kitap da levh-i mahfuzun içerisinde ve onu ispat eden, kaderin iki ayrı defteridir.

(1) bk. Sözler, Yirmi Altıncı Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...