"Madem en basit ve en aşağı derece-i hayat olan nebatat hayatı, bu derece kaderin nizamına tâbi'dir. Elbette en yüksek derece-i hayat olan hayat-ı insaniye, bütün teferruatıyla kaderin mikyasıyla çizilmiştir..." devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Elhasıl: Madem en basit ve en aşağı derece-i hayat olan nebatat hayatı, bu derece kaderin nizamına tâbi'dir. Elbette en yüksek derece-i hayat olan hayat-ı insaniye, bütün teferruatıyla kaderin mikyasıyla çizilmiştir ve kalemiyle yazılıyor."

"Evet nasıl katreler, buluttan haber verir; reşhalar, su menbaını gösterir; senedler, cüzdanlar, bir defter-i kebirin vücuduna işaret ederler. Öyle de: Şu meşhudumuz olan, zîhayatlardaki intizam-ı maddî olan bedihî kader ve intizam-ı manevî ve hayatı olan nazarî kaderin reşhaları, katreleri, senedleri, cüzdanları hükmünde olan meyveler, nutfeler, tohumlar, çekirdekler, suretler, şekiller; bilbedahe 'Kitab-ı Mübin' denilen irade ve evamir-i tekviniyenin defterini ve 'İmam-ı Mübin' denilen ilm-i İlahînin bir divanı olan Levh-i Mahfuz'u gösterir."(1)

Üstad Hazretleri burada, en basit varlıkların bile bütün hususiyetlerini hıfz ve himaye eden bir defter bulunduğunu, onların her şeylerini tanzim eden bir plan ve bir program olduğunu; dolayısıyla kâinatın en mükemmel meyvesi olan, en harika bir mahiyette yaratılan ve en üstün varlık olan insanın da her şeyinin bütün teferruatıyla kader kalemi ile yazıldığını ispat ediyor.

Katrelerin buluttan haber vermesi, reşhaların su menbaını göstermesi, cüzdanların bir kütüğü ispat etmesi ve senetlerin de büyük bir defterin vücuduna işaret etmesi gösterir ki; kâinatta görüp müşahede ettiğimiz bütün mahlûkatın ve hususen zihayatın bütün keyfiyetlerini nizam ve intizam altına alan bir plan ve program vardır.

Bu her iki plan ve program ise; hem Kitab-ı Mübini hem de İmam-ı Mübini gösterir. Bu her iki kitap da levh-i mahfuzun içerisinde ve onu ispat eden, kaderin iki ayrı defteridir.

(1) bk. Sözler, Yirmi Altıncı Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...