Block title
Block content

"Madem eşya var ve san’atlıdır. Elbette bir ustaları var..." Birinci Fıkra'da Üstadımız neyi nazara vermektedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Meseleyi alfabeden, yani temelden alarak; mahlukatın yokluğun karanlıklarından O’nun (cc) iradesi ile var edildiğini, aynı zamanda her eşyanın sanatla ve maharetle yaratıldığını nazara vererek, bütün bu hadisatın bir ustanın elinden çıktığını ve sahibi olduğunu anlatıyor. Ayrıca bu sahibin sadece Allah olduğunu, başka hiçbir şeyin bu sahiplenmeye müdahale edemeyeceğini nazara vererek, ustanın birliğini ve tek olduğunu anlatıyor.

Bu şekilde imanın ve kabulün çok kolay ve semereli bir yol olduğunu ifadeden sonra; kainatı ve semavatı, zemini ve asumanı bu anlamda yaratan Rabbülalemin kendi işine şirki ve başkalarını karıştırmayacağını ifadeden sonra, her şeyi yapan o bir tek Zat’ın bu her şeyden çıkan neticeleri, semereleri ve meyveleri ve gayeleri başka ellere bırakmayıp, o şükürlerin ve hamdlerin ve medihlerin kendisine ait olduğunu emrederek, başka ellere bırakıp abes etmeyeceğini ilan ediyor. 

Bu hakikatten ilham alan Üstadımız da kendisinin bir varlık ve ustasının sanatla yarattığı bir mahluk olarak kabul edip, "Madem sahibim, sanatkarım ve yaratıcım Allah’tır. Benden çıkan neticeler, semereler ve sanatlar da Allah’a aittir. Şükürler, medihler ve senalar nefsin hakkı değil, Allah’ın hakkıdır." telakkisi ile Kader Risalesi'nin mükemmelliğini, semeredar olmasını ve hikmetli telifini Allah’a isnat ederek, nefsin vartasından kurtulmaya çalışıyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...