"Madem gençlik darbesini yedin, bir vazife-i fıtriye olan tenasül kanununa daha girme..." Tüm kadınlara mı "evlenmeyin" deniliyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Dedim ki: Madem gençlik darbesini yedin, bir vazife-i fıtriye olan tenasül kanununa daha girme. Çünkü o vazifenin mukabilinde ücret olarak erkeğin aldığı muvakkat lezzet ve keyif bir derece bidayette kâfi geliyor. Fakat, biçare kadın, o vazife-i fıtriyede, bir sene ağır yükü çekmeye ve bir-iki sene veledin meşakkatine, beslemesine ve açık saçıklık sebebiyle kocasının nazarında sadakatsizlik ittihamı ve kocasının da gözü dışarıda olmak ihtimali ve ona samimî merhamet etmemesi cihetiyle, daimî sıkıntılara ve vicdanî azaplara mukabil, izdivaçta aldığı muvakkat bir keyif ve lezzet, bu bozuk zamanda, ona, o vazifeye mukabil yüzden birisine mukabil gelemiyor."

"Ve bilhassa, küfüvv-ü şer’î tâbir edilen, birbirine seciyeten ve diyaneten liyakat bulunmadığından, daha ziyade azap çektirir. Ve bilhassa terbiye-i İslâmiye haricinde, Müslüman namı altında olanlar, imandan gelen hürmet ve merhamet-i mütekabileyi bulamadıklarından, bütün bütün saadet-i hayatiyeyi mahvediyor, cehennem azâbını çektiriyor."(1)

Üstadımız burada bütün kadınlara "evlenmeyin, bekâr kalın" demiyor. Sadece evlenirken tercih edeceği eşin namuslu, ahlaklı ve dindar olmasına dikkat edilmesi gerektiğine işaret ediyor. Aksi takdirde, rastgele ve iffetsiz bir erkekle evlenilirse, bu evliliğin yararından çok, zararını görürsün, diyor.

Yani iffetsiz ve serseri bir erkekle ile evlenmektense, bekâr kalmak daha evladır, diyor. Çünkü iffetsiz ve serseri bir erkekle evlenmenin hem dünya hem de ahiret hayatı açısından çok büyük tehlikeleri ve zararları bulunuyor. Bu zararlara maruz kalmaktansa, bekâr kalmak daha evla ve daha makuldür.

Ama evleneceğin erkek iffetli, ahlaklı ve dindar olursa, hem dünya hayatında hem de ahiret hayatında rahat edersin. Evde kalırım korkusu ya da sırf evlenme hevesi ile rastgele bir erkekle evlenmek akıl kârı değildir.

(1) bk. Kastamonu Lahikası, 162. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...