Block title
Block content

"Madem hakikat ve hikmet böyle iktiza ediyor ve şu vazife en elyak Hazreti Muhammed Aleyhisselam vesselamdır, çünkü bilfiil en mükemmel bir surette yapmıştır." Peygamberimiz nasıl en mükemmel surette yapmış, başkası olsa o da yapmaz mıydı aynı şeyleri?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Peygamberlik ve peygamberler arasında da makam, fazilet ve yaşam farkı vardır. Bütün peygamberler bir tarağın dişleri gibi eşit ve müsavi değildir.

Bu husus ayetlerde şu şekilde ifade edilir:  

"İşte peygamberler! Biz, onların bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. İçlerinden, Allah’ın konuştukları vardır. Bir kısmının da derecelerini yükseltmiştir. Meryem oğlu İsa’ya ise açık deliller verdik ve onu Ruhu’l-Kudüs (Cebrail) ile destekledik."(Bakara, 2/253)

"Hem Rabbin göklerde ve yerde kim varsa daha iyi bilir. Andolsun, peygamberlerin bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. Dâvûd’a da Zebûr’u verdik."(İsra, 17/55)

"Şüphesiz, Allah’ı ve peygamberlerini inkâr edenler, Allah’a inanıp peygamberlerine inanmayarak ayrım yapmak isteyenler, '(Peygamberlerin) kimine inanırız, kimini inkâr ederiz.' diyenler ve böylece bu ikisinin (imanla küfrün) arasında bir yol tutmak isteyenler var ya; işte onlar gerçekten kâfirlerdir. Biz de kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır."(Nisa, 4/150)

Bu ayette de peygamberlerin ve peygamberlik kurumunun inkar edilmesinin küfür olduğunu ifade eden bir ayettir. Yani peygamber olan birisi elbette peygamberliğin standart şartlarını üstünde barındırır, bunu inkar etmek dalalettir. Lakin peygamberleri makam ve fazilet açısından eşit görmek ve bazısının üstün özelliklerini kabul etmemek diğer ayetleri yalanlama anlamı taşır.

Bu yüzden Peygamber Efendimiz (asm)'in azami ubudiyet ve Allah katındaki habibiyet makamını kabul etmemek de ayrı bir dalalettir. O (asm), peygamberler içinde ubudiyeti ve İlahi isimlere mazhariyeti an azam olan bir peygamberdir. Bunun en açık vesikası onun hayat-ı seniyesidir.

Yani peygamberlik makamı içinde de bir cehd bir mücadele bir imtihan bir mazhariyet bir hususi ubudiyet derecesi bulunuyor.

Peygamberler, vazifeyi harfi harfine ifa eden ve makamı sabit olan bir melek değildir. Meleklerden üstünler, ama insan olma açısından da nihayetsiz terakkiye açıktırlar. Bu yüzden Peygamber Efendimiz (asm) terakki ve ubudiyet açısından bütün peygamberleri geçmiş, onlar içinde en yüce makama erişmiştir. Bunu da hayatı ile göstermiştir. 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: İkinci Esas | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 472 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...