"Madem havanın kudsî vazifesinin, hikmet-i hilkatinin en mühimmi budur." cümlesini izah eder misiniz; “havanın kutsi vazifesi” nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Havanın kudsi vazifesi şu şekilde izah ediliyor:

"Birinci nokta: Hava unsurunun yüksek ve ehemmiyetli bir vazifesi اِلَيْهِِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ âyetinin sırrıyla, güzel ve mânidar ve imanî ve hakikatli kelimelerin kalem-i kaderin istinsahıyla ve izn-i İlâhî ile intişar etmesiyle, bütün küre-i havadaki melâike ve ruhanîlere işittirmek ve Arş-ı Âzam tarafına sevk etmek için, kudret-i İlâhî kaleminin mütebeddil bir sahifesi olmaktır."(1)

Hava unsuru bütün güzel, imanlı, manalı ve hakikatli kelimeleri, Allah’ın izni ve kader kaleminin çoğaltması ile meleklerin ve ruhanilerin işitebilmesi ve aynı zamanda arşa sevk etmek için yeryüzüne yaymaktır.

Mesela, birisi "sübhanallah" dedi, hava bu mübarek kelimeyi aldı; önce bütün melek ve ruhanilerin işitebilmesi için yer yüzüne yaydı, sonra da arş tarafına İlahi kudret ile sevk edildi.

Ayette de ifade edildiği gibi, güzel ve kutsal sözler Allah’a direkt ve onun diğer gaybi alemlerine de hava vesilesi ile ulaşır.

(1) bk. Emirdağ Lahikası-II, 64. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...