Block title
Block content

"Madem mü'min olan kocası, sırr-ı imana binaen onun ile alakası hayat-ı dünyeviyeye münhasır ve yalnız hayvani ve güzellik vaktine mahsus muvakkat bir muhabbet değil, belki hayat-ı ebediyede dahi bir refika-i hayat noktasında..." Sırr-ı iman ile izahı?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cennete iman ile girilir, imansız cennete girmek mümkün değildir. Eşlerden birisi iman etmiş diğeri imansız ise, onların evliliği kabir kapısına kadardır, bu arkadaşlık ahirette biter. Çünkü, imansız cehenneme, imanlı ise cennete gidecek ve orada ebedi kalacaklar. Şayet eşler bu birlikteliklerini ebedi alemde de devam ettirmek istiyor ise, iman ve ibadet dairesinde kalıp, salih insanlar olmaları gerekiyor.

İman, ebedi saadeti ebedi arkadaşlığı ebedi dostluğu içinde barındıran İlahi bir hediye İlahi bir ihsan İlahi bir ikramdır. İmanın bu özellikleri sayesinde insan, hem bu dünya hayatında hem de ahiret hayatında ebedi bir saadet kavuşur, sonsuz bir mutluluk içinde olur.

Her iki cihanda da hakiki ve elemsiz lezzet ancak iman ile mümkündür. İman sadece ukba saadeti verip dünya hayatını azap ve hüzne çevirmiyor. Aksine dünya hayatını da küçük bir cennet hayatına dönüştüren manevi bir iksirdir ki Risale-i Nur'un bütün eczaları bu incelikleri ders veriyor.

İşte imandaki bu özelliklere Üstad Hazretleri "sırr-ı iman" demektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: İkinci Hikmet | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1876 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...