Block title
Block content

"Madem Onun rububiyetine razıyız; o rububiyeti noktasında verdiği şeye rıza lâzım." Cümlesindeki; "Rububiyetine razı olmak" ifadesini açar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Rububiyet" Allah’ın kâinatı tedbir ve idare etmesidir. Evet, rububiyet Cenab-ı Hakk'ın her zaman her yerde her mahluka, muhtaç olduğu şeyleri vermesi, terbiye ve tedbir etmesi ve malikiyet ve besleyicilik keyfiyetidir.

Bizde imanın ve kulluğun bir gereği olarak bu tedbir ve terbiyeden razı olup onun idaresini gönül huzuru ile kabulleneceğiz ki bu ubudiyetin özü ve ruhudur. Kim ki Allah’ın bölüştürmesine, taksimine, idare ve tedbirine boyun eğmeyip huzur-u kalp ile tasdik etmezse, bu Allah’ın rububiyetine razı olmamak anlamına gelir.

Evet, maddenin en küçüğü olan zerreden tut ta arşa varana kadar, her şeyin yöneticisi ve terbiye edicisi Allah’tır. Allah bütün mahlukatın mutlak hakimi ve amiridir. Hiçbir şey onun hakimiyetinin ve amiriyetinin dışına çıkamaz. Her şey onun hükmü ve emri ile cereyan eder, zerre küçüklüğüne güvenerek onun hakimiyetinden gizlenemeyeceği gibi, güneş de büyüklüğüne güvenerek onun amirliği karşısında serkeşlik edemez.

Öyle ise ey insan, sen de bu haşmetli rububiyete karşı iman ve ibadet ile teslim ol, onun tedbirine rıza göster...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...