"Mâdem öyledir, itminan için istersen, biz de Kur’ân'ın feyzine istinaden diyoruz: İsm-i Nur, çok müşkilâtımızı halletmiş; inşâallah bunu da halleder..." İsm-i Nur'un hallettiği birçok müşkilâta, bir iki misal verebilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kanaatimce burada kastedilen mana şudur:

Nur Küllîyatı'nda aklın anlamakta zorlandığı ve muhataba anlatmakta zorluk çekilen birçok derin ve ince hakikatler, “Nur” isminin tecellilerinden hareket edilerek açıklanmıştır.

Bunun misallerini yine Nur Külliyatı'nda aramamız iktiza ediyor.

Meselâ; Mesnevî-i Nuriye’de (Zeylül-Habbe)’de geçen,

“Odadaki elektrik, elektrik misallerinin en uzağına en yakındır. Çünkü o misalî misallerin kayyûmu odur.” ifadesi ve Yirmi Dokuzuncu Söz'de geçen Şeffafiyet Sırrı” buna birer misal olabilir.

Keza, İkinci Şuâ'nın hâtimesindeki, “Uzunca Bir Haşiyede,” haşirde cesetlerin ihyası için yüz milyon elektrik lambalarına bir merkezden nur vermenin mümkün olduğu misâli verilmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...