"Madem perdelerin birbirine temaşa eder pencereleri var ve isimler birbiri içinde görünüyor ve şuunat birbirine bakar ve temessülat birbiri içine girer ve unvanlar birbirini ihsas eder. " Misallerle izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İlahi isimlerin tecellileri birbiri içindedir. Allah bir mahluku yarattığında onda Hâlık ismi tecelli etmiş olur. Ancak bu tek başına bir tecelli değildir. O yaratma bir maksat için gerçekleştiğinden Hakîm ismi de beraberindedir. Hikmetle yaratmak ilim gerektirdiğinden Alîm ismi de aynı varlıkta tecelli eder. O varlık canlı ise Allah ona hayat vermekle büyük bir lütufta bulunmuş olur. Böylece Muhyi ismiyle ilahi rahmet ve merhamet, yani isim ile şuunat birlikte kendini gösterir.

Zuhurat, bir şeyin ortaya çıkması, zahir olması, kendini göstermesi demektir. Bu da farklı varlıklarda birbirine benzer şekilde gerçekleşir. Tohumların, çekirdeklerin, yumurtaların ve nutfelerin birbirinden çok farklı yönleri olmakla birlikte, bir cihetiyle de benzerlik gösterirler. Hepsinde onlardan çıkacak şeylerin planları kader kalemiyle yazılmış, hepsi Fettah ismiyle açılmışlar, hepsi büyüme ve gelişme safhalarından geçmişler ve Allah’ın inayetiyle son şekillerini almışlardır.

İlahi tasarruflar da birlikte icra edilirler ve birbirine yardım ederler. Güneş'in denizi buharlaştırması ayrı bir tasarruf, havanın bulutları taşıması ayrı bir tasarruf, yağan yağmurlarla kurumuş toprakların canlanması yine ayrı bir tasarruftur. Ve bütün bu tasarruflar birbirine yardım etmektedir.

Allah’ın eşyayı terbiye etme şekilleri de çok çeşitlidir. Bu mütenevvi terbiyeler de birbirine yardım ederler. Bunun en yakın misalini kendi simamızda görebiliriz. Göz, görecek şekilde; el tutacak biçimde terbiye görmüşlerdir. Bu iki terbiyenin birlikte icra edilmesi ve yardımlaşmaları sayesinde insan bir kitabı eline alır ve okur.

Kalbimiz kanımızın deveranını sağlarken, emdiğimiz hava da kirli kanı temizler. Bu yardımlaşma sayesinde hayatımız devam eder.

Meyve ağacı meyve verecek şekilde terbiye edilmiş, insan midesi de onu hazmedecek şekilde terbiye görmüştür. Bu iki terbiye sayesinde o meyveyi yer ve ondan istifade ederiz...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...