"Madem rızık mukadderdir ve ihsan ediliyor ve veren de Cenâb-ı Hakk'tır. O hem Rahîm, hem Kerîmdir. Onun rahmetini ittiham etmek derecesinde ve keremini istihfaf eder bir surette, gayr-ı meşru bir tarzda yüz suyu dökmekle,.." devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Madem rızık mukadderdir ve ihsan ediliyor ve veren de Cenâb-ı Haktır. O hem Rahîm, hem Kerîmdir. Onun rahmetini ittiham etmek derecesinde ve keremini istihfaf eder bir surette, gayr-ı meşru bir tarzda yüz suyu dökmekle, vicdanını, belki bazı mukaddesâtını rüşvet verip, menhus, bereketsiz bir mal-ı haramı kabul eden düşünsün ki, ne kadar muzaaf bir divaneliktir!"(1)

Rüşvet, kumar, hırsızlık, hile, faiz, dilenmek, farzları unutturacak kadar geçim derdine dalmak gibi haram yollara tevessül ederek rızık aramak, bütün canlıların rızkına kefil olan Allah’ı suçlamak ve itham etmek anlamı taşıyor.

Bunların dışında farzları unutturmayacak bir şekilde ve helal ve meşru bir dairede, insanın çok çalışması ve gayret etmesi güzel ve ibadet olarak değerlendirilmiştir.

Allah Kitab'ında helal rızka kefil olduğunu şu şekilde bildiriyor:

"Yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki onun rızkı Allah’a ait olmasın. Allah o canlının durduğu yeri ve sonunda bırakılacağı mekanı bilir. (Bunların) hepsi açık bir kitapta (levh-i mahfuz'da) dır. " (Hud, 11/6)

Nasıl askerin rızkı ve tayinatı devletin garantisi altında ise, insanın dünya kışlasındaki rızkı ve tayinatı da Allah’ın garantisi altındadır. Öyle ise rızık için telaşa düşmek ve harama tamah etmek, rızkın garantörüne bir saygısızlık bir terbiyesizliktir.

Nasıl bir askerin, asıl vazifesi olan talim ve cihadı, rızık endişesi ile terk etmesi askerliğe ihanet ise, aynı şekilde insanın bu dünyada asıl vazifesi olan ibadet ve takvayı, geçim derdi ve telaşı yüzünden unutması da aynı derecede ihanettir.

Evet, insan dünyaya geçim peşinde koşmak için değil iman ve ibadet için gönderilmiştir. İnsanın asıl vazifesi iman ve ibadettir. Bu sebepten dolayı geçim bahanesi ile insan ibadetin özü hükmünde olan namazı terk edemez, haram şeylere tevessül edemez.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Altıncı Risale (Hücumat-ı Sitte).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...