Block title
Block content

"Sâni'-i Hakîm her şey için o şeye münasib bir nokta-i kemal ve ona lâyık bir mertebe-i feyz-i vücud tayin edip ve o şeye, o nokta-i kemale sa'yedip gitmek için bir istidad..." vücudumuzda kemale ulaşan zerreler biz ölünce tekrar mı aşağı mertebeye iner?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kemal" makamda değil şahısta olur. Mesela, bir teğmen en düşük rütbeden başlar ta genelkurmay başkanı olana kadar terakki eder. Bu terakki sürecinde de askeri anlamda çok kabiliyetlerini geliştirir ve bir kemal kazanır ve en nihayetinde de emekli olur. Bu asker emekli ve sivil oldu diye kazanımlarını ve olgunluğunu yitirmez, o kemal ve olgunluk artık onun zati bir malı olmuştur.

Bu mana ve hüküm vücudumuzda çalışan zerreler için de caridir. Yani zerrenin insan beynine kadar terakki ettikten sonra ölümle dağılması, onun o kazanım ve kemalini yok etmez. O zerre beka aleminde bu kemalinin mükafatını alacaktır.

O zerreler iktisat prensibince başka işlerde geçici olarak değerlendiriliyorlar. Kıyamet koptuktan ve vazife bittikten sonra, o zerrelerin müktesebatlarının geri iade edilmesi Allah’ın Kerim ve Adil isimlerinin bir gereğidir. Tabi bunun nasıl ve ne şekilde olacağını kısa aklımızla tartmamız çok zor. Her şeyin hesabını ve sayısını en iyi bilen Allah’ın onları es geçmesi ya da -haşa- unutması mümkün değildir. O zerrelerin muvakkaten başka  işlerde çalışması, kemalden sukut sayılmaz; çünkü kazanılmış hakları mahfuzdur.

Allah hiç kimsenin, hiçbir şeyin hakkını zayi edecek değildir.  

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...