"Madem şu kâinatın her bir zerresi böyle üç pencereyi ve iki deliği ve hayat dahi iki kapıyı birden Vacibü'l-Vücud’un vahdaniyetine açıyor..." Buradaki "Üç pencere", "iki delik" ve "iki kapı"yı birer cümle ile özetleyebilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Üç Pencere" metinde maddeler halinde sıralanmıştı.

"İki delik" ifadesi şu cümleye bakıyor:

“... Demek, her bir zerre, lisan-ı acziyle Kadîr-i Mutlak’ın vücub-u vücuduna ve nizam-ı âlemi gözetmesiyle vahdetine şehadet eder.”(1)

"İki kapı" ise şu cümlede ve izahında ders veriliyor:

“Evet, her bir zihayatta, biri ehadiyet sikkesi, diğeri samediyet turrası bulunuyor.”(2)

Dipnotlar:

1) bk. Sözler, Yirmi İkinci Söz, İkinci Makam.

2) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...