"Mâdem şu kâinatın herbir zerresi böyle üç pencereyi ve iki deliği ve hayat dahi iki kapıyı birden Vâcibü'l-Vücud’un vahdâniyetine açıyor..." "Üç pencere", "iki delik" ve "iki kapı"yı birer cümle ile özetleyebilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üç Pencere metinde maddeler halinde sıralanmıştı.

İki delik ifadesi şu cümleye bakıyor:

“... Demek, her bir zerre, lisan-ı acziyle Kadîr-i Mutlak’ın vücub-u vücuduna ve nizam-ı âlemi gözetmesiyle vahdetine şehadet eder.”

İki kapı ise şu cümlede ve açıklamasında ders veriliyor:

“Evet, her bir zîhayatta, biri ehadiyet sikkesi, diğeri samediyet turrası bulunuyor.”

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...