Block title
Block content

"Madem şu masnuat elfazdır, kelimat-ı kudrettir; mânâlarını oku, kalbine koy, mânâsız kalan elfâzı bilâpervâ zevâlin havasına at. Arkalarından alâkadarâne bakıp meşgul olma." İzah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bize bir mektup geldiğinde zarfı açar, içindeki mesaj dolu mektubu aldıktan sonra zarfı yırtıp çöpe atarız. Mektupta bizim için önemli olan zarfın kendisi değil içindeki mektuptur. Zarf sadece bize gelene kadar mektubu koruyan bir muhafaza aracıdır. Mektubu altıktan sonra zarf işlevsiz hale gelir ve bu yüzden çöpe gider. Zarfı yırtıp çöpe atarken üzülmemiz, hatta gözümüzden yaş gelmesi anormal bir durum olur.

Kainattaki canlı ya da cansız bütün eşya, aslında zarflı bir mektuptur. Mesela, bir çiçeğin cismi ve kalıbı zarftır, içindeki mesaj yüklü yazı ise manasıdır, yani mektubudur. Bu mektup bize Allah’tan geliyor. Allah bu mektupta bize kendinden bahsediyor. Çiçek zarfının içindeki mektupta yetmişe yakın Allah isminin manası yazılı. Biz bu manaları okuduktan ve öğrendikten sonra, sonbahar ve kış sepeti gelip çiçeğin zarfını dönüştürerek, tekrar çöp sepeti hükmünde olan toprağın içine atar.

Şimdi biz kalkıp çiçeğin yok olan ve dönüştürülen cismine göz yaşı dökersek temsildeki zarfa ağlayan adamın durumuna düşmüş oluruz. Oysa bütün eşya Allah’tan bize gönderilmiş bir mektuptur, bize düşen bu mektubun içeriğini güzelce okumak ve gereğince amel etmektir. Mektubun içeriğindeki mesaja değil de şekline ve kalıbına sevdalanıp arkasından göz yaşı dökersek ahmaklık etmiş oluruz.

Çok sevdiğin bir dostun sana duygu yüklü güzel bir mektup yazıyor, sen ise o mektubun muhafazası olan zarfın üzerindeki nakışlara aldanıp içindeki mesajı okuma ihtiyacı bile hissetmiyorsun. Bu dosta bir ihanettir. Zarf ve üzerindeki nakışlara değil, içindeki mektuba ve mesaja dikkat kesilmemiz gerekiyor.

Ama maalesef insanlığın büyük bir kısmı eşyanın suretine aldanıp içeriğine hiç bakmıyor. Batıp giden ve yok olmaya mahkum olan hiçbir şey, sevgiye ve sevilmeye değmez...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...