"Madem şu zamanda iki mühim cereyan-ı azîmenin birisinin kumandasını Cenab-ı Hak size tahmil etmiş oluyor." Buradaki “iki cereyan” hangileridir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Madem şu zamanda iki mühim cereyan-ı azîmenin birisinin kumandasını Cenab-ı Hak size tahmil etmiş oluyor ki, bütün dünya Kur'ân'ın beyan ve esrarından mânen sizi dinliyor, inşaallah her vakit dinleyecek.."(1)

Burada bahsedilen iki cereyandan birisi iman, ahlak ve ibadeti temsil eden mehdiyet cereyanıdır. Ve bu cereyanın bu zamanda ki temsilcisi ve mümessili Üstadımız ve Risale-i Nur hareketidir.

Diğer cereyan ise inkar, küfür ve fıskı temsil eden deccaliyet cereyanıdır. Bu cereyanın özü materyalist felsefe ve onun farklı versiyonlarıdır. Kapitalizm, komünizm, faşizm nihilizm vesaire bu cereyanın en bilinen örnekleridir. Karl Marks, Lenin, Stalin, Troçki, Hitler, Mussolini gibi ideolog ve liderler de bu cereyanın bilinen önderleridir.

"Hey efendiler! Ben imanın cereyanındayım. Karşımda imansızlık cereyanı var. Başka cereyanlarla alâkam yok... Yalnız, bütün vaktimi ve hayatımı hakaik-i imaniye ve Kur'âniyeye hasr ve vakfetmişim. Madem böyledir; bana eziyet verip rakibâne ilişen adam düşünsün ki, o muamelesi zındıka ve imansızlık namına imana ilişmek hükmüne geçer." (2)

"Zira, asrımızda kâinat fenleri ve maddî ilimler revaçta olup, yeni yetişen nesiller bu ilim ve fenleri okudukları, hem tabiiyyun ve maddiyyunun din ve mâneviyat aleyhindeki neşriyatı, hem küfr-ü mutlak cereyanı ki, hiçbir din ve mâneviyâtı tanımayan ve Allah'a İmân hakikatine karşı muaraza ederek dinsizliği neşreden, İslâmî fikri zedeleyen ve bütün beşeriyeti tehdit eden, yeni nesillere ve gençliğe imansızlık fikr-i küfrîsini aşılamak isteyen kitap, broşür, gazete gibi neşir vasıtalarının İslâm ve İmân düşmanlarınca ön plâna alındığı böyle acip ve dehşetli bir zamanda, elbette Risale-i Nur'a, okunmasına, neşredilmesine şiddetle ihtiyaç ve zaruret var."

"Çünkü, Risale-i Nur, Kur'ân-ı Hakîm'in bir mucize-i mâneviyesi ve bu zamanın dinsizliğine karşı mânevî atom bombası olarak solculuk cereyanlarının mâneviyât-ı kalbiyeyi tahribine mukabil, mâneviyât-ı kalbiyeyi tamir edip ferden ferdâ iman-ı tahkikîden gelen muazzam bir kuvvet ve kudrete istinadı okuyucuların kalblerine kazandırıyor."
(3)

Üstadın ve Risale-i Nurun en büyük mücadelesi de bu cereyana karşı iman hakikatlerinin müdafaa edilmesidir.

Dipnotlar:

(1) bk. Barla Lahikası, (110. Mektup).
(2) bk.Mektubat, On Altıncı Mektup.
(3) bk. Barla Lahikası, Takdim.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Adem Altunkaynak

Selamünaleyküm Allah razı olsun izahnız çok istifadeli oldu kişinin iştir aynası lafa bakılmaz sözü ortada

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...