"Mağlub düşen düşman ordusunun bir müşirini, belki binler adamla beraber, o intisab kuvvetiyle esir edebilir." örnekte "mağlup" kelimesinin hikmeti nedir? Ordu zaten mağlup düşmüş, esir etmekte rütbe ya da güç gerekmez ki?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Fakat, askerlik tezkeresiyle bir kumandan-ı a'zama intisab ve istinad eden bir adam; kendi menabi-i kuvvetini ve erzak deposunu kendisi çekmediği ve taşımağa mecbur olmadığı için, o intisab ve istinad, onun için tükenmez bir kuvvet, bir hazine hükmüne geçtiğinden; mağlub düşen düşman ordusunun bir müşirini, belki binler adamla beraber, o intisab kuvvetiyle esir edebilir."(1)

Savaşta paşalar güvenli ve güvenlikli mevkilerden orduyu yönetir. Bu yüzden normal şartlarda bir er bir paşaya yanaşamaz, ama erin arkasındaki ordu güçlü ve muzaffer ise, o er o güçlü ve muzaffer ordudan aldığı güçle o paşayı bir er gibi esir alabilir.

Burada erin paşayı esir alması, temsili ve mecazi bir anlam ifade ediyor. Yani güçlü ve muzaffer bir odunun eri, zayıf ve yenik bir ordunun paşası ile aynı konuma geliyor. Burada paşa ile eri eşitleyen, erin arkasındaki ordunun gücü ve muzafferiyetidir.

Mesele sadece bir insanın bir insanı yenik vaziyette iken tutsak etmesi değildir, burada intisabın önemi ve gücü sembolleştiriliyor. Normal şartlarda bir erin bir paşayı tutsak etmesi mümkün değildir. Mağlubiyeti temin eden er değil arkasındaki ordudur.

(1) bk. Lem'alar, Otuzuncu Lem'a, Dördüncü Nükte.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...