"Mahiyet", "hakikat", "suret" kavrmalarının anlamlarını açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

MAHİYET: Bir şeyin içyüzü, aslı, esası. Bir şeyin neden ibâret olduğu, künhü, hakikatı. (Mâhiyet, hakikatten daha umumidir. Hakikat, mevcudatta; mahiyet ise, hem mevcudat hem ma'dumatta müstameldir.)

SURET: Bir şeyin dış yüzü, görünüşü, yüzeyi, hadieselerin görünen tarafı gibi anlamlara gelmektedir.

On Birinci Söz'de geçen şekliyle tahlil edecek olursak: Aşağıda da görüleceği gibi, mahiyet için bir çok anlam ve mana sayıldığı halde hakikat için tek bir tanım yapılmıştır.
"Mahiyeti ise: Esmâ-i İlâhiyeye âit garâibin fihristesi, hem şuûn ve sıfât-ı İlâhiyenin bir mikyâsı, hem kâinattaki âlemlerin bir mîzanı, hem bu âlem-i kebîrin bir listesi, hem şu kâinatın bir haritası, hem şu kitâb-ı ekberin bir fezlekesi, hem kudretin gizli defînelerini açacak bir anahtar külçesi, hem mevcudâta serpilen ve evkâta takılan kemâlâtının bir ahsen-i takvîmidir. İşte mahiyet-i hayatın bunlar gibi emirlerdir."

"Şimdi, hayatının sırr-ı hakikati şudur ki: Tecellî-i Ehadiyete, cilve-i Samediyete aynalıktır. Yani, bütün âleme tecellî eden esmânın nokta-i mihrâkiyesi hükmünde bir câmiiyetle, Zât-ı Ehad-i Samede aynalıktır."

"Sureti ise:
Hayatın bir kelime-i mektûbedir, kalem-i Kudretle yazılmış hikmetnümâ bir sözdür; görünüp ve işitilip, Esmâ-i Hüsnâya delâlet eder. İşte hayatının sûreti, bu gibi emirlerdir."
(1)
ALLAH için, suret kavramı kullanılmaz. Yaratıcının mahiyet ve hakikati ise bilinmez; meçhulumuzdur. Zira sınırlı bir ilimle sınırsız bir hakikat idrak edilemez.

(1) bk. Sözler, On Birinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

bikrbikr
ANLADIM ALLAH RAZI OLSUN
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...