"Mahiyet-i eşya aynalarında..." ifadesinin izahını yapar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mahiyet, kelime olarak bir şeyin içyüzü, aslı, esası, bir şeyin neden ibâret olduğu, künhü, hakikatı gibi bir çok manaya geliyor. Mesela, bir insanın maddi ve manevi bütün haline ve ahvaline mahiyet diyebiliriz.

İnsanın mahiyeti bir temel ve bir platform gibidir. Bina nasıl temelin üstüne çıkılır, herhangi bir şey nasıl platform üstüne yerleştirilir ise, eşyanın mahiyeti de aynı şekilde Allah’ın isim ve sıfatlarının tezahür edip göründüğü bir temel bir platform gibidir.

Mesela, Allah’ın Şafi ismi insanın mahiyet aynasında hastalık ve ona şifa vermek ile tezahür eder. İnsanın mahiyeti de o isme temel ve platform olur. Yine Allah’ın Rezzak ismi rızka muhtaç mahiyetlerde görünüp kendini ilan eder. Bu noktadan baktığımız zaman, her bir eşyanın genel ahvali demek olan mahiyet aynası, Allah’ın isimlerinin cevelan edip parladığı birer aynadırlar.

Aynaya insan kendi suretini seyretmek için bakar, Allah da tabiri caiz ise kainat ve eşya aynasını kendi cemal ve kemalini farklı bir zaviyeden seyretmek için yaratmıştır, denilebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...