"Mahiyet" ve "istidat" kavramlarını izah eder misiniz; aralarındaki fark nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mahiyet: İnsanın bütün vasıf ve özelliklerini içine alan ve çatı görevi gören bir tabirdir. Tabiri diğerle mahiyet, insanı bütün gerekleri ile kapsayan geniş bir kavramdır.

Mesela, bir insana, "hüviyetini ver" deseniz, size nüfüz cüzdanını veya bir vesikalık resmini çıkarıp verir. Faraza, "mahiyetini ver" deseniz, kendini vermesi iktiza eder. Zira "mahiyet" dediğimiz zaman, insanın hem sureti hem cismi hem ruhu hem sair vasıfları işin içine girer.

İstidat: Bir şeyin kabulüne ve kazanılmasına olan fıtrî meyil ve kabiliyet demektir. Allah Teâlâ Hazretlerinin (C.C.) insanlara ve sâir mahluklara tevdi buyurduğu kabiliyet kuvvelerinin tamamına istidat denir.

Mahiyet, bütün istidatları içine alan genel bir kavram iken; istidat, mahiyet kavramının içinde yer alan özel bir kavramdır. Her kabiliyet mahiyet-i insandandır, ama mahiyet eşittir istidat demek değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...