"Mahiyeti nur ve hüviyeti nuraniye olan Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm,.." Resul-ü Kibriya (asm) mahiyeti itibariyle, Cebrail’den (as) daha nurani ve ulvî midir? Mahiyeti nur ve hüviyeti nuranî tabirleri ne anlama geliyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Önce mahiyet ve hüviyet kavramları üzerinde kısaca duralım.

Mahiyet, bir şeyin ne olduğudur. Meselâ, biz insanız ve mahiyetimiz insandır.

Hüviyet ise, aynı mahiyetteki varlıkları birbirinden ayıran farklılıklardır. Her insan, simasından, parmak izlerine kadar diğer insanlardan farklılık gösterir. Bu ise onun hüviyetidir.

Peygamber Efendimiz (asm.) de mahiyet olarak insandır, ama diğer insanlardan çok farklı bir hüviyete sahiptir. Bütün âlemler Onun nurundan yaratılmıştır. Nur-u Muhammedîde İlâhî isimlerin tamamı, en azamî derecede tecelli etmiştir. Bu yönüyle Onun nuru Cebrail (as.)’den ileridir. Zira, Cebrail (as.) de o nurdan yaratılmıştır.

“… nur ve nur kabiliyetinde ve evliya kalblerinden daha latif ve emvatın ruhlarından ve melaike cisimlerinden daha hafif ve cesed-i necmî ve beden-i misalîden daha zarif olan Ruh-u Muhammediye'nin (A.S.M.) hadsiz vezaifine medar ve cihazatının mahzeni olan cism-i Muhammedî (A.S.M.) …” (Sözler, Otuz Birinci Söz)

Üstat Hazretleri,

“Ruhu cismaniyetine galip olan evliyanın işleri, fiilleri, sür'at-i ruh mizanıyla cereyan eder.” (Mesnevî-i Nuriye, Şemme)

buyuruyor.

Bütün evliyanın sultanı olan Allah Resulünün (asm.) ruhu elbette cesedine galiptir. Cebrail aleyhisselam bir anda binler yerde bulunup İlâhî emirleri tebliğ ettiğine göre, ondan çok daha nuranî olan Ruh-u Muhammedî elbette “dünyada bütün ümmetinin salâvatlarını birden işitir ve kıyamette bütün asfiya ile bir anda görüşür.”

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...