"Mahiyeti nur ve hüviyeti nuraniye olan Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm,.." Resul-ü Kibriya mahiyeti itibariyle, Cebrail’den daha nurani ve ulvî midir? Mahiyeti nur ve hüviyeti nuranî tabirleri ne manaya geliyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Önce “mahiyet” ve “hüviyet” mefhumları üzerinde kısaca duralım.

“Mahiyet”, bir şeyin ne olduğudur. Meselâ, biz insanız ve mahiyetimiz insandır.

Hüviyet ise, aynı mahiyetteki varlıkları birbirinden ayıran farklılıklardır. Her insan, simasından, parmak izlerine kadar diğer insanlardan farklılık gösterir. Bu ise onun hüviyetidir.

Her şeyin bir sureti bir de mahiyeti vardır. Karşımızda iki bina farz edelim. Şekilleri, kat sayıları, metrekareleri, renkleri, mimarî özellikleri aynı olsun. “Bunlar nedir?” diye sorulsa. “Bina” diye cevap veririz. Bu cevap binaların suretiyle alâkalıdır. Fakat hakikatte, biri okul, diğeri oteldir.

Bir kişiyi göstererek "Bu nedir?" desek, İnsandır.” cevabını alırız.

Habib-i Kibriya Efendimiz (asm.) de mahiyet olarak insandır, ama diğer insanlardan çok farklı bir hüviyete sahiptir. Bütün âlemler onun nurundan yaratılmıştır. Allah’ın bir ismi “Nur” olduğu gibi bütün isimleri de nuranîdir. Nur-u Muhammedî’de ilâhî isimlerin tamamı, en azamî derecede tecelli etmiştir. Bu yönüyle onun (asm.) mahiyeti nurdur. Bu nur onun simasında da manevî bir mühür halinde kendini göstermekte ve onu diğer insanlardan ayırmaktadır.

Allah Resulünün (asm) hüviyeti de nuranîdir, bakanlara “Bu ancak peygamber olabilir. Bu yüzde yalan olamaz.” dedirtir.

Resul-i Ekrem Efendimizin nuru, Cebrail’den (as.) ileridir. Zira Cebrail (as.) de o nurdan yaratılmıştır.

“… evliya kalblerinden daha latif ve emvatın ruhlarından ve melaike cisimlerinden daha hafif ve cesed-i necmî ve beden-i misalîden daha zarif olan Ruh-u Muhammediye'nin (asm) hadsiz vezaifine medar ve cihazatının mahzeni olan cism-i Muhammedî (asm) …”(1)

Üstad Hazretleri, Mesnevî-i Nuriye’de, “Ruhu cismaniyetine galip olan evliyanın işleri, fiilleri, sür'at-i ruh mizanıyla cereyan eder.” buyuruyor.

Bütün evliyanın sultanı olan Allah Resulünün (asm.) ruhu elbette cesedine galiptir. Cebrail aleyhisselam bir anda binler yerde bulunup ilâhî emirleri tebliğ ettiğine göre, ondan çok daha nuranî olan Ruh-u Muhammedî (asm) elbette “dünyada bütün ümmetinin salâvatlarını birden işitir ve kıyamette bütün asfiya ile bir anda görüşür.”(2)

Dipnotlar:

1) bk. Sözler, Otuz Birinci Söz, İkinci Esas.

2) bk. age., On Altıncı Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...