Block title
Block content

Mahlukatı İhtiyaçlarının Allah'ın Varlığına İşareti

 

Bilmüşahede görüyoruz ki, bütün eşya, hususan zîhayat olanların pek çok muhtelif hâcâtı ve pek çok mütenevvi metâlibi vardır. O matlapları, o hâcetleri, ummadığı ve bilmediği ve eli yetişmediği yerden, münasip ve lâyık bir vakitte onlara veriliyor, imdada yetiştiriliyor. Halbuki, o hadsiz maksudların en küçüğüne, o muhtaçların kudreti yetişmez, elleri ulaşmaz.
Okunan yer -> Sözler (33. Söz) 1. Pencere, Okuyan -> Prof. Dr. Şener Dilek

Paylaş
Yükleniyor...