Block title
Block content

Malayani şeyler ne demektir? Malayani şeyleri terk etmek konusunda Nur derslerinin yeri nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Malayani: Kelime olarak manasız, faydasız, boş söz ve işlere denir. Terim olarak da, ne dünya ne de ahirete faydası olmayan bütün meşguliyetler ve uğraşılar anlamındadır.

 Bu manaya Üstad Hazretleri şu şekilde işaret ediyor:

"Elbette en bahtiyar odur ki, dünya için âhireti unutmasın, âhiretini dünyaya feda etmesin, hayat-ı ebediyesini hayat-ı dünyeviye için bozmasın, mâlâyani şeylerle ömrünü telef etmesin. Kendini misafir telâkki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin. Selâmetle kabir kapısını açıp saâdet-i ebediyeye girsin."(1) 

Risale-i Nurların imana dair bütün dersleri, aynı zamanda malayani işlerle uğraşma hastalığının reçetesi ve devası hükmündedir. İman-ı tahkiki dersi alan birisi, Allah’ı hatıra getirmeyen veya unutturan malayani şeyleri terk eder, huzuru kazandıracak tefekkür manası ile meşgul olur. Öyle ise malayani şeylerin bu zamanda en tesirli reçetesi Risale-i Nurlar ile meşgul olmaktır, denilebilir.

Ömrümüzü iman ve Kur’an hizmeti olan Risale-i Nurlara tahsis edersek, zaten malayani şeylere vakit kalmaz. 

(1) bk. Mektubat, On Altıncı Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...