Block title
Block content

"Malûmdur ki, insanın şu sahifelerinde yazılan o kelimeler, harfler, noktalar, harekeler, ruh-u insanîde bulunan manalara, maneviyatlara delalet ettikleri gibi, fıtratında kader tarafından yazılan mektublara da işaretleri vardır..." Açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İ'lem eyyühe'l-aziz! Âlemde herşeyin yüzünde hikmet eserleri göründüğü gibi, en uzak, en geniş, en ince kesretin tabakaları üstünde de hikmet, ihtimam eserleri görülmektedir. Evet, kesret ve tekessürün müntehası ve neticesi olan insanın sahife-i vechinde, cephesinde, cildinde, ellerinin içlerinde kalem-i kaderle pek çok çizgiler, hatlar, nakışlar, nişanlar yazılmıştır. Malûmdur ki, insanın şu sayfalarında yazılan o kelimeler, harfler, noktalar, harekeler, ruh-u insanîde bulunan mânâlara, mâneviyatlara delâlet ettikleri gibi, fıtratında kader tarafından yazılan mektuplara da işaretleri vardır. Arkadaş, insanın geçen sayfalarına kaderin yazdığı haşiye, tesadüf ve ittifakın dühulüne bir menfez bırakmamıştır."(1)

Kainatta her şeyde mükemmel bir intizam ve hikmet göze çarpıyor. Bu hikmet ve intizam kainatın bütününde göründüğü gibi, bir parçası ve cüzünde de görünüyor. Allah alemin bütününde intizam ve hikmeti gözetirken, cüzünde ve parçasında ihmal etmiş değildir.

Kainat dal, gövde, kök, yaprak ve meyve gibi ayrı parçalardan oluşan bir çokluktur. Bu çokluğun neticesi ve son noktası ise insandır. Yani kainat ağacının meyvesi ve neticesi insandır. Malum meyve ağacın en sonunda ve uç noktasında olur. İnsanlık aleminde en son ve uç noktalar  ihmale ve unutulmaya yakındır. Ama bu mana Allah hakkında cari değildir. Allah nasıl kainatın bütününde intizam ve hikmet ile iş görmüş ise, en uç ve son noktaları hükmünde olan insanda ve insanın yüzünde, cildinde ve avuç içlerinde de aynı intizam ve hikmeti ihtimam ile vazetmiştir. Yani insanın yüzüne ve eline dikkat ile bakıldığında kaderin ince hat ve planlarının buralarda da ne denli mükemmel olarak işlediğini görürsün demek istiyor. Allah külli sanatında hangi manayı yazmış ise, küllinin bir cüzünde de aynı manayı daha ince ve latif bir surette yazmıştır. Allah’ın küçük olsun büyük olsun hiçbir sanatında hikmet ve nizam eksik değildir.

Bir şeyin hikmetli, sanatlı ve mükemmel olması, o şeyin planlı ve programlı olduğuna işaret eder ki,  bütün kainat ve içindekilerin hikmetli ve sanatlı olması  mükemmel bir kader planı ile tasarlandıklarını gösterir ve bize kaderin varlığını ispat ederler. Aynı zamanda hiçbir şeye tesadüf ve ittifakın, yani sebeplerin birleşmesi ile ortaya çıkma tezinin dahil olmadığını gösterir.

İnsanın mahiyeti bir ayna ise, kader de bu aynada yansıyan bir güneş gibidir. İnsanın mahiyet aynasına dikkat ile bakan, kadere işaret eden sayısız delilleri görebilir.

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Hubâb 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...