Mânâ nedir? Mânâ açılması ne anlama gelir; nasıl açılır ve açıldığı nasıl hissedilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mana bir kelime bir işaret bir hareketin ifade ettiği ya da anlattığı şeydir.

Diğer bir tarifi de bir kelimenin, bir cümlenin ya da bir sözün anlattığı düşünce, zihnimizde canlandırdığı anlama denir.

Mananın açılması ise mananın anlaşılması, idrak edilmesi, şuuruna erişilmesi ve kavranması demektir.

Mananın anlaşılması da eğitim, öğretim, okuma, kafa yorma, mantık, muhakeme, tefekkür, müzakere, mütalaa vesaire gibi ilmi, anlayışı ve kavrama yeteneğini, geliştiren araçlar ile olur.

Durup dururken mana açılmaz ya da anlaşılmaz. Mananın açılabilmesi için emek, çaba, gayret ve mücadele gerekiyor.

Bu Risale-i Nur'un anlaşılmasında da böyledir. Risale-i Nur'a vakit ayırıp okumaz, üzerinde mütalaa ve müzakere yapmazsak Risale-i Nur'un manaları bize açılmaz.

Farzları yapar, günahlardan kaçınır, ilmi bir çabada gösterirsek, Risale-i Nur'dan istifade edip feyizlenmemiz azami seviyede olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

ilyas26125

ASIL MANA
Zira mukarrerdir: Asıl mana odur ki: Elfaz onu sımahta boşalttığı gibi zihne nüfuz ederek vicdan dahi teşerrüb etmekle, ezahir-i efkârı feyizyâb eden şeydir.
Yoksa başka şeyin kesret-i tevaggulünden senin hayaline tedahül eden bazı ihtimalat.. veyahut hikmetin ebâtîlinden ve hikâyatın esatîrinden sirkat edip cepte doldurarak sonra âyât ve ehadîsin telâfifinde gizletmek, çıkartmak, elde tutmak, çağırmak ki: "Budur mana, geliniz, alınız" dediğin vakit alacağın cevab şudur: "Yahu!. İşte senin manan siliktir.
Sikkesi takliddir, nakkad-ı hakikat reddeder.
Sultan-ı i'caz dahi onu darb edeni tardeder.
Sen âyet ve hadîsin nizamlarına taarruz ettiğinden âyet şikayet edip hâkim-i belâgat senin hülyanı, senin hayalinde hapsedecektir.
Ve müşteri-i hakikat dahi senin bu metaını almayacaktır.
Zira diyecek: Âyetin manası dürrdür.
Bu ise mederdir.
Hadîsin mefhumu mühec, bu hemecdir.
Muhakemat - 21

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...