"Mana" ve "Hakikat" ile "Meyve" ve "Çekirdek" İlişkisi Hakkında Bilgi Verir Misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hakikat, daha çok kendini göstermiş, şehadet alemine intikal etmiş, hissiyat alemine zahir olmuş manasına gelir. Meyve de çekirdeğe nispeten daha zahir, daha hissi, daha şuhuda yakın olduğu için, hakikate meyve denilmiş.
Mana ise, daha çok ince ve kapalı, şehadetten çok, gayba yakın duran; hissiyattan ziyade, akla ve kalbe hitap eden bir olgudur.
Çekirdek de meyveye nispeten daha batın, daha gaybilik ifade eden, daha ince olmasından dolayı manaya temsil olmuş.
Kainat, ağaç; insan ise meyvesidir. Kainat, Allah’ın isim ve sıfatlarına büyük ve zahir bir mana levhasıdır. İnsan ise, o kainatta yazılı büyük ve zahir mana levhasının daha ince ve latif bir sureti, küçültülmüş bir levhası hükmündedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...