Block title
Block content

Mana-yı harfi veya mana-yı ismi zaten birer nazar şekli değilmidirler? Nazar ile mana-yı harfi ve mana-yı ismi aynı ise neden ayrı başlıklar halinde ele alınmıştır?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mana-yı harfi, mahlukata ve bütün kainata, Allah hesabına ve Allah’ın sanatı ve eseri nazarı ile bakmaktır. Yani bir harf kendi başına bir mana ifade etmez. Ancak başkasına işaret ederse, anlam kazanır manasınadır. Bir elmada kendi nefsine bakan bir yön varsa, Mucidi ve Sanatkarı olan Allah’a bakan yüzlerce yönü vardır. İşte burada sanatkara ve mucide bakan yüzlerce yöne mana-yı harfi denilmiştir.

 Mana-yı harfi, tevhide bir formül ve bir kalıptır. Yani nazar göz ise, mana-yı harfi  bir dürbün, bir araç mesabesindedir.

Nazar, daha ziyade insanın kendi irade mekanizmasına bakıyor. Yani insanın önünde iki bakış formülü var; birisi mana-yı harfidir ki, insan  bu formül ile nazar ettiği zaman, bütün kainat kusursuz bir İlahi sanat hükmüne geçiyor. Yok, insan bu formülü bırakıp, mana-yı ismi ile nazar ederse, yani iradesini ve iradeye bakan marifet araçlarını bu formüle hapsederse, o zaman her şey karanlıklı bir hale bürünür, tevhide işaret eden bütün işaretler nazara gizlenir.

Öyle ise nazar, bir bakış ve göz ise, mana-yı harfi ve mana-yı ismi iki farklı dürbün ve vasıta hükmündedir. İkisi arasında ciddi farklar vardır. Basar ile basiret, göz ile görmek arasındaki fark gibi. Nazar, basiret ve görmek iken mana-yı harfi ve ismi göz ile basar gibidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...