Block title
Block content

MÂNÂ-YI İSMÎ

 

Mana-yı ismi, bir şeyin kendi şahsına ve zatına bakan ciheti. Mevcudata mevcudat hesabına bakmak. Varlıkların özelliklerini, görevlerini ve faydalarını ‘yaratıcıyı düşünmeksizin’ incelemek.

Varlıkların yaratılış gayesi, kendi nefislerini göstermek değil, taşıdıkları ince hikmetleri ve derin mânâları Allah namına okutturmaktır. Bu eserler böylece değerlendirilmezlerse, ruh donuklaşır, fikir kabalaşır, akıl atıl kalır, kalp ise bir köşeye sinmekten öte bir şey yapamaz hale gelir. Bu hale düşen bir insan, artık ne kadar ilim tahsil ederse etsin, kendini bilmediği için, Rabbini de bilemez. Organlarını ve duygularını sorumsuzca kullanır. Sahipsiz sandığı bu dünyada, dilediği yanlışlığı yahut haksızlığı rahatlıkla işlemeye başlar.

Başta ahlâk buhranı olmak üzere, her türlü anarşinin temelinde “insanı ve bütün eşyayı mânâ-yı ismiyle değerlendirmek; yani her şeyi ve herkesi sahipsiz ve kendi başına buyruk zannetmek.” yatar.

bk. Mânâ-yı harfî

Paylaş
Yükleniyor...