Block title
Block content

"Mânâsı pek güzeldir ve güzelliği pek şirindir. Şöyle ki: Şu çirkin, ölü, câmid ve çoğu kışır olan dünyada hüsün ve cemâl, yalnız göze güzel görünüp ülfete mâni olmazsa, yeter." İzah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dünya hayatında güzellik kavramı genelde görsele indirgeniyor. Mesela; bedenin güzelliği denilince hemen boy, pos, suret olarak algılanıyor. Et, yağ, sinir, kan, derinin altı, güzellikten sayılmıyor ya da öyle addediliyor. Oysa dış güzellik, güzelliğin tamamı değil; sadece bir cüzü, bir şubesidir.

Mesela; yüz güzelliğinin altında beyin, sinir, kan, damarlar olmasa, o güzellikten eser kalmaz. Ya da güzellik sadece yüze özgü değildir; akıl güzelliği, vicdan güzelliği, en az yüz güzelliği kadar önemlidir.

Cennette dünyada olduğu gibi sadece dışsal ve görsel güzellikler hüküm sürmeyecek. Cennette güzelliğin her çeşidi, her türü insana görünecek ve insan ondan azami istifade edecek.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...