Block title
Block content

"Manasız bir eğlence hükmünde olan fonoğraf işlettirmek, güvercinlerle oynamak, mektub postacılığı yapmak, papağanları konuşturmaya bedel,.." Devamı ile birlikte açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Madem hakikat böyledir. Mânâsız bir eğlence hükmünde olan fonoğraf işlettirmek, güvercinlerle oynamak, mektup postacılığı yapmak, papağanları konuşturmaya bedel, en hoş, en yüksek, en ulvî bir eğlence-i mâsumâneye çalış ki, dağlar sana Dâvudvâri birer muazzam fonoğraf olabilsin; ve hava-i nesimînin dokunmasıyla eşcar ve nebatattan birer tel-i musikî gibi nağamât-ı zikriye kulağına gelsin; ve dağ, binler dilleriyle tesbihat yapan bir acâibü'l-mahlûkat mahiyetini göstersin; ve ekser kuşlar, hüdhüd-ü Süleymânî gibi birer mûnis arkadaş veya mutî birer hizmetkâr suretini giysin. Hem seni eğlendirsin, hem müstaid olduğun kemâlâta da seni şevk ile sevk etsin. Öteki lehviyat gibi, insaniyetin iktiza ettiği makamdan seni düşürtmesin."(1)

Kuşların peşine takılıp ibadetlerini unutan, namazları terk eden bir adam için, bu meşgale artık kebair derecesine çıkmış demektir. Belki bu meşgale bizatihi haram olmayabilir, ama asıl vazifeyi unutturuyor ve farzların işlenmesine bir mani teşkil ediyorsa, bu meşgale neticeleri itibarı ile haram sınıfına girmiş demektir.

Üstad Hazretlerinin bu ifadeleri aslında muazzam bir hastalığın ucunu gösteriyor. İnsanların ekseriyetini gaflete itip, asıl vazifesi olan ubudiyeti unutturan şeyler, bunun gibi malayani eğlencelerdir aslında. Horoz dövüştürmek, köpek peşinde koşmak, güvercin besleme hastalığından servetini heba eden nice insanları görüyor ve ibretle izliyoruz maalesef. Güvercin besleme hastalığından hırsızlığa alışan insanlar bile vardır. Hoşuna giden bir güvercin gördüğü zaman onun peşinde koşturacağım diye namaz aklına bile gelmiyor. Hatta bazen o güvercini başkasının kümesinden çalabilecek kadar da alçalabiliyor.

Allah bizleri,  yaratılış gayemizi ve ahireti unutturan böyle  gafletli meşguliyetlerden muhafaza etsin.(Âmin)

(1) bk. Sözler, Yirminci Söz, İkinci Makam

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...