Manevi kazanç, iştirak-i amali uhreviye, sadece Nur cemaatlerine mi hastır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cemaat ve iştirak-i amele, dolaylı ya da dolaysız işaret ve teşvik eden ayet ve hadisler pek çoktur. Bu ayet ve hadislerden Üstad Hazretlerinin iştirak-i amele ait içtihadı ve istinbatta bulunması, sair cemaat ve meslekler için de geçerlidir. Zira fert için sabit olan bir şey ferdin mensubu olduğu cemaat içinde sabit olur.

Nur cemaati, İslam cemaati içinde bir ferttir, Nur cemaatinde sabit olan İslami bir hak, elbette sair cemaat ve meşrepler içinde sabit olmak iktiza-i rahmet ve hikmettir. Öyle ise ayet ve hadislerin umumi manasından tahric edilmiş olan bu şirket-i manevi kaidesi, sair İslam cemaatleri içinde geçerlidir. Yeter ki cemaat manasının kapsamına girsin. Yani sair cemaatlerin mensupları da kendi cemaatlerinin kaide ve kurallarına uyması iktiza eder. Yoksa cemaate mahsus olan bu manadan ferdi olarak istifade edemez.

Cemaat ve iştirak-i amele dolaylı ya da dolaysız işaret ve teşvik eden ayet ve hadisler pek çoktur, demiştik bunlardan bazılarını burada numune nevinden takdim edelim.

Cemaat rahmettir, tefrika (ayrılık çıkarma) ise azaptır.”(1)

Hz. Peygamber "Üç kişi bir köyde veya sahrada bulunur ve cemaatle namaz kılınmazsa, şeytan onlara hâkim olur. Öyleyse cemaatten ayrılma. Çünkü kurt ancak sürüden ayrılan koyunu yer." buyurmaktadır.(2)

Bir diğer hadiste ise "Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, ateş yakılması için odun toplanmasını emretmeyi, sonra da namaz için ezan okunmasını, daha sonra da bir kimseye emredip imam olmasını, sonra da cemaatle namaza gelmeyenlere gidip evlerini yakmayı düşündüm."(3)

Tirmizî’nin Sünen’deki rivayeti şöyledir: Osman İbni Affân radıyallahu anh ‘den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Yatsı namazında cemaatte bulunan kimseye, gecenin yarısına kadar namaz kılmış gibi sevap vardır. Yatsı ve sabah namazlarında cemaatte bulunan kimseye ise, bütün gece namaz kılmış gibi sevap vardır.”(4)

Elbette şahsi namaz ile cemaat ile kılınan namazın arasındaki sevap farkı, iştirak-i amele işaret eder. Demek cemaatin olduğu yerde sevap ve rahmet var, bireyselliğin olduğu yerde ise tefrika ve daha az sevap var. Buna benzer bir çok ayet ve hadisten bu manevi şirketi tahric etmek mümkündür.

Dipnotlar:

(1) bk. Ahmed bin Hanbel, IV/145.

(2) bk. Ebû Dâvûd, Salât, 47.

(3) bk. Buhârî, Ezân, 29, 34; Müslim, “Mesâcid”.

(4) bk. Tirmizî, Salât 165. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 47.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...