"Manevi Seyyidlik" ne demektir, açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Manevi seyyidlik; Efendimiz (asm)'in sünnet-i seniyesini yaşayan demektir. Onun (a.s.m) yolundan gitmek, Onu model yapmak, ona hayatını adamak, onun davasını hayatını vakfetmek, âdeta onun evladı hükmüne geçmektir. Sünnet-i seniyeyi yaşamayan, zahiren seyyid olsa da hakiki seyyid değildir. Çünkü hakiki seyyid olmak, Efendimiz (asm)'in davasını davası olarak kabul etmekle olur. Diğeri âdeta nüfus kağıdındaki irtibat gibi kalır.

Tıpkı Nuh (as)'ın oğlu, iman etmediği için, evladı sayılmadığı gibi, seyyidlik de sadece bir nesebi yakınlıkla değildir; belki o karabetten gelen avantajı değerlendirendir. Zira cibilli taraftarlık önemli bir bağ meydana getirmektedir. Hz. Nuh’un oğlu, kendisine inanmayıp tufan sırasında gözleri önünde sular altında kalınca “Ya Rabbi, o benim ehlimdendi?..” der. Cenab-ı Hak da “O senin ehlinden değil.” buyurur. (bk. Hud, 45-46) Yani, arada iman bağı olmayınca nesep bağı olması peygamber oğluna bir şeref kazandırmaz.

Üstad Bediüzzaman’ın Lem’alar’da dikkat çektiği gibi:

"...Demek Âl-i Beyt'ten, vazife-i risaletçe muradı, Sünnet-i seniyyesidir. Sünnet-i seniyyeye ittibâı terk eden, hakiki Âl-i Beyt'ten olmadığı gibi, Âl-i Beyt'e hakikî dost da olamaz."(1)

(1) bk. Lem'alar, Dördüncü Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...