"Marifet-i İlâhiye ve muhabbet-i Rabbâniye ve ubudiyet-i Sübhâniye ve marziyât-ı Rahmâniye cihetiyle..." Buradaki dört manayı ve farklarını açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte bu istidada binaen, hayat-ı kalbî ve ruhîye medar olan marifet-i İlâhiye ve muhabbet-i Rabbâniye ve ubudiyet-i Sübhâniye ve marziyât-ı Rahmâniye cihetiyle, bu dünyadaki fâni ömür, bâki bir ömrü tazammun eder ve ebedî ve bâki bir ömrü intaç eder ve bâki ve lâyemut bir ömür hükmüne geçer."(1)

Marifet-i İlahiye, Allah’ı bütün şuunat, sıfat, isim ve eserleri ile tanımak ve bilmek anlamına geliyor. İlahlık Allah’ın uluhiyetini ifade ediyor.

"Uluhiyet", Allah'ın, kâinattaki tasarruf ve hâkimiyeti ile her şeyi kendisine ibadet ve itaat ettirmesi anlamına gelmektedir. Bunu da ilahlık sıfatları ile yapmaktadır; bu sıfatlar ilim, irade, kudret, sem, basar, kelam ve hayat sıfatlarıdır.

Mesela, Allah mutlak ve sınırsız bir kudret sahibi olunca, Onun karşısında rakip bir kudret olamaz; böyle sonsuz bir kudretin karşısında her şey boyun eğip itaat etmek zorundadır. Tabiri caiz ise, Allah’ı ilah yapan bu yedi sabit sıfattır.

Muhabbet-i Rabbaniye, Allah’ı bütün yönleri ile tanıdıktan sonra insanın kalbinde hasıl olan sevgidir. Yani kulun Allah’a duyduğu sevgi, muhabbet oluyor.

Rabbaniye ifadesi rububiyet anlamına geliyor. "Rububiyet" ise, Cenab-ı Hakk'ın her zaman her yerde her mahluka, muhtaç olduğu şeyleri vermesi, onları terbiye ve tedbir etmesi ve malikiyyet ve besleyicilik keyfiyetini ifade eden bir terim bir isimdir.

Ubudiyet-i Sübhaniye, kulun eksiksiz ve kusursuz olan Allah’a karşı kulluğunu ve ibadetini göstermesi anlamına geliyor.

"Sübhan" kelime olarak eksikliklerden uzak ve mükemmel sıfatlar sahibi olan Allah demektir. Ve insan böyle kusursuz bir Allah’a ibadet yapıyor.

Marziyat-ı Rahmaniye ise, Allah'ın razı olduğu şeyler olup, bunları yapanın ise Allah’ın rızasını ve hoşnutluğunu kazanmak anlamına geliyor. Sonsuz şefkat ve merhametini kullarından esirgemeyen bir Allah’ın rızasını kazanmak, insanın en önemli ve en büyük vazifesidir.

İşte bu sayılanlar ve bunlar gibi tabirler, kalbin ve ruhun gıdası, ilacı ve hayatıdır. Ayrıca bunlara iman etmek ile fani ömür bakileşir, ölümsüz bir kimliğe girmiş olur.

(1) bk. Lem'alar, Üçüncü Lem'a, Üçüncü Nükte.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...