Block title
Block content

"...marifet ve muhabbeti vermekle muhit bir nura seni çıkarmış..." Cenab-ı Allah'ın Nur ismine marifet, kişiyi nurlandırıyor mu?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nur; kelime olarak ışık, aydınlık, parıltı, parlaklık, her çeşit zulmetin zıddı ve karşıtı anlamlarına geliyor. Ayrıca manevi aydınlık  ve hidayet anlamında, Kur'ân-ı Kerim, iman, İslâmiyet, peygamber gibi manalara da geliyor.

Nur ismi en kapsamlı olarak şu ayette zikrediliyor:

"Allah göklerin ve yerin nûrudur. O’nun nûrunun misali, tıpkı içinde lamba bulunan bir kandillik gibidir. Lamba bir sırça (cam) içinde, o sırça da sanki parlayan incimsi bir yıldız! Bu lamba, doğuya veya batıya mensup olmayan kutlu, pek bereketli bir zeytin ağacından tutuşturulur. Bu öyle bereketli bir ağaç ki, neredeyse ateş değmeden de yağ ışık verir. Işığı pırıl pırıldır. Allah dilediği kimseyi nûruna iletir. Gerçeği anlamaları için insanlara böyle temsiller getirir. Allah her şeyi bilir." (Nur, 24/35)

Nur: “Görmeye vesile olan ışık” veya “Işık kaynağı” anlamına gelir. Bu anlamı ile nur, yaratılmış olduğundan, âyetin ilk cümlesi: “Allah, güneş vb. ışık saçan cisimleri yaratmak sûretiyle gökleri ve yeri aydınlatan” veya “Göklerde ve yerde olanları sapıklıktan kurtaran, hidâyete erdiren, aydınlığa çıkaran” diye tefsir edilir. Hülasa Nûr ismi, Allah Teâla hakkında bazı alimlerce mecazî, bazılarınca da hakikî mânada değerlendirilir. Birçok çağdaş müfessir, bu âyetin devamında, başka bazı gerçekler arasında, bir de elektrik ampülüne işaret edildiği kanaatindedirler.

Nur isminin tecellisini sadece maddi ışık olarak anlamak dar bir bakış açısı olur. Nasıl Allah’ın Rezzak isminin küçük bir karıncadan tut ta bütün canlıların beslenmesine kadar geniş ve külliyetli bir tecelli sahası varsa, Nur isminin de aynı şekilde güneşten tut ta alem-i ahiret ve insanın kalbindeki  hidayete varana kadar geniş ve külliyetli tecellileri vardır. Evet  insanın hidayet nuru ile aydınlanması ve bu aydınlık ile kendi alemini ışıklandırması bir cihetle Nur isminin insan mahiyetindeki bir  tecellisidir. Yani Nur isminin kesif ve latif böyle çok külli ve muhtelif tecellileri vardır.

Allah’ın Nur ismi maddi ve manevi nur ve ziyanın memba ve kaynağı olup, latif ve kesif ne kadar nur ve ziya varsa, hepsi Nur isminden kaynayıp geliyor. Güneş ziyasını, Hazreti Muhammed (sav) hidayet nurunu Nur isminden alıyorlar.

Tecelli, ismi gösteren ve ispat eden bir levhadır, lakin mahiyet ve keyfiyetin mikyası değildir. Biz güneşin ziyasından Nur ismini ispat edebiliriz, ama Nur isminin mahiyet ve keyfiyetini güneşin ziyası ile ölçemeyiz. 

İnsanın kalbindeki marifet, muhabbet, hidayet, idrak, tasdik, iman hepsi Nur isminin birer yansıması ve tecellileridir. İnsan bu tecelliler sayesinde genişlik kazanıyor. Mesela Nur ismi insanın kalbinde hidayet olarak tecelli ettiği zaman, insan bu hidayet ile bütün hadisatın şifrelerini çözüp arkasında tecelli eden İlahi maksatları çözümlüyor. Bu da insanın istifade sofrasını alabildiğine genişletiyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Beşinci Dal, İkinci Meyve | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 2946 | Word indir | Pdf indir
Paylaş

Yorumlar

drerkan
Allah razı olsun.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...