"Masumların kanlarını içerler; Ebu Cehil, Nemrudu geçerler." Bu süfyan ve deccal mi? Kur'an'da Nemrud’un adı ve küfrü zikredilirken, onlar nasıl geçiyorlar?

Soru Detayı

-  Peygamberin cihad ettiği küfürden daha büyüğü varsa, o zaman peygamberden büyük zat lazım değil mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Örnek olarak Ebu Cehil ile Stalin’i kıyaslayalım:

Ebu Cehil hayatında üç beş kişiyi ya öldürmüştür ya öldürmemiştir. Stalin altmış milyon insanın ölümünden sorumlu tutuluyor.

Ebu Cehil üç beş kişinin imanını ya çalmıştır ya da engel olmuştur. Stalin ise milyonlarca insanın ateist olmasına vesile olmuştur.

Ebu Cehil sadece Mekke'de zulme aracı olmuş iken, Stalin dünyanın yarısını istila edip, dünyanın yarısına zorbaca hükmetmiştir.

Ebu Cehil en çok üç bin kişilik bir orduya hükmederken, Stalin dünyayı tir tir titreten Kızıl Ordu'ya hükmetmiştir.

Bu kıyası yaptıktan sonra bazı hükümler üzerinde kısaca duralım:

Birincisi, süfyan-deccal gibi dinsizler Hazreti Peygamber (asm)'in ümmetine musallat olan kafirler olduğu için, Peygamber Efendimiz (asm)'e rakip ve düşman oluyorlar. Mehdi ya da müceddid gibi zatlar Peygamber Efendimiz (asm)'in vekili ve ümmetinden olduğu için, Peygamberimiz ile rakipmiş gibi kıyaslanması abes ve mantıksız.

İkincisi, Stalin ve Lenin gibi kafirlerin Ebu Cehil'den daha azgın daha şerli olması İslam inancı ile çelişmiyor ki onu ondan daha şerli görmek mahzurlu olsun.

Üçüncüsü, ahir zaman ve deccal ile ilgili hadisler deccalın daha şerli olduğunu beyan etmektedir. Ki bu dönemde peygamber gelmeyeceğine göre deccalı Nemrut, Firavun ve Ebu Cehil'den daha azgın görmek, onunla cihad edecek olan mehdinin peygamberlerden daha üstün olduğu gibi bir önerme çıkarmak, bozuk ve yanlış bir önerme olur.

"Hz. Âdem'in yaratılışından itibaren kıyamete kadar geçen süre içerisinde deccaldan daha büyük bir hadise (diğer bir rivayette daha büyük bir fitne) yoktur." (Müslim, Fiten, 126)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...